• Lærerens arbeid for å fremme elevers lesemotivasjon 

   Hermansen, Marte Aleksandra (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven er en del av min mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i begynneropplæring ved OsloMet – Storbyuniversitet. Masteravhandlingen handler om leseopplæring og motivasjon på 1. trinn i ...
  • Å motivere til leselyst ved hjelp av den utfordrende bildeboka Morkels alfabet 

   Ferkingstad, Hilde Bauge (Master thesis, 2021)
   I denne studien har jeg undersøkt i hvilken grad et undervisningsopplegg med den utfordrende bildeboka Morkels alfabet (Hole, 2015) kan bidra til å øke lesemotivasjonen til elever på mellomtrinnet. Bakgrunnen for oppgaven ...