Now showing items 1-20 of 39

   Subject
   VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Annen musikkvitenskap: 119 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Allmenn språkvitenskap og fonetikk: 011 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850::Treningslære: 851 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370 [2]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 [4]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281 [5]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289 [27]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283 [118]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282 [15]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360 [3]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 [4]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 [2]
   VDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559 [1]