Now showing items 457-476 of 497

  • Understanding volunteering intensity in older volunteers 

   Le, Giang Huong; Aartsen, Marja (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Although volunteering is considered a good strategy for successful ageing, not many older adults are engaged in voluntary work and those who are do so mainly sporadically. This study focuses on time invested in volunteering ...
  • Understanding volunteering intensity in older volunteers 

   Huang le, Giang; Aartsen, Marja (Ageing & Society;, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-12)
   Although volunteering is considered a good strategy for successful ageing, not many older adults are engaged in voluntary work and those who are do so mainly sporadically. This study focuses on time invested in volunteering ...
  • Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Tapte nettverk og svekket skoletrivsel? 

   Hegna, Kristinn (Tidsskrift for Ungdomsforskning;13(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Studien analyserer endringer i skoleengasjement, trivsel på skolen, faglig selvforståelse og sosiale relasjoner til venner, familie og lærer i forbindelse med overgangen til videregående skole, og undersøker om det er ...
  • "Ungdom uten framtid rystet hele England" : ungdomsopptøyene i England i norske aviser 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 12 Nr 1, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen undersøkes framstillingen av opptøyene i England sommeren 2011 i norske aviser. Problemstillingen er hvorvidt opptøyene framstilles som politiske protester eller som ren kriminalitet og vandalisme, med ...
  • Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtidog framtid 

   Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi den klassebaserte rekrutteringen til ungdomsidretten i Norge over en 60 års periode. Vi har analysert tilgjengelige publikasjoner om klasseforskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse, og vi ...
  • Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ett år med covid-19-restriksjoner 

   Ulset, Vidar Sandsaunet; Bakken, Anders; Soest, Tilmann Von (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 13, 28. september 2021, Academic article, 2021-09-27)
   Bakgrunn: Vi har fått kunnskap om hvordan covid-19-pandemien påvirket ungdoms liv rett etter at pandemien kom til Norge. Vi vet derimot lite om ungdoms opplevelser etter at pandemien har vedvart lenger, og hvorvidt ...
  • Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn 

   Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid; Bredal, Anja (Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge;, Chapter; Peer reviewed, 2020-06-10)
   Earlier studies from the Nordic countries have shown that youth from immigrant backgrounds are more likely to be exposed to parental violence compared with non-immigrant youth. However, few studies have investigated ...
  • Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse 

   Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 18 Nr 1 (2018): Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-29)
   Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring, sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer ...
  • Unmet need for mental health medication within the migrant population of Northern Ireland: a record linkage study 

   Patel, Kishan; Bosqui, Tania; Kouvonen, Anne; Donnelly, Michael; Väänänen, Ari; Bell, Justyna; O’Reilly, Dermot (Journal of Epidemiology and Community Health;Volume 75, Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-31)
   Background: Migrant populations are particularly at risk of not receiving the care for mental ill-health that they require for a range of reasons, including language and other barriers to health service access. This record ...
  • Urban landscapes of adolescent substance use 

   Pedersen, Willy; Bakken, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Cities are increasingly organised according to socio-spatial divisions in which groups with similar characteristics live in the same areas. This social polarisation is associated with differences in living conditions, ...
  • Use of dietary supplements and perceived knowledge among adults living with fibromyalgia in Norway: A cross-sectional study 

   Hartford Kvæl, Linda Aimee; Løchting, Ida; Molin, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Fibromyalgia syndrome (FMS) is a complex medical condition characterized by widespread musculoskeletal pain. To date, no gold standard treatment has been developed, and persons with FMS often seek alternative methods to ...
  • Using IEA International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Data: Northern Lights on ICCS 

   Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (IEA Research for Education;Volume 11, Chapter; Peer reviewed; Journal article, 2021-02-27)
   This chapter introduces the Nordic context of civic and citizenship education in schools including reviews of previous results and research on IEA’s International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). By discussing ...
  • «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen 

   Flinterud, Guro; Tolgensbakk, Ida (Tidsskrift for kulturforskning;Nr 1 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-08-26)
   As an unintended consequence of the business model of social mediacompanies, a new actor has entered the process where tradition creates new genres: the algorithm. Platform algorithms live dynamic lives in intimate connection ...
  • Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge 

   Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen bruker tidsseriedata fra Norsk Monitor til å undersøke utviklingen i ulike aspekter ved nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring i perioden 1993–2015. Tendensen er en økende overvekt av positive over ...
  • Üksinda otsustamine lastekaitse sotsiaaltöös: Miks tuleb lapse parima huvi põhimõtte rakendamisel partneritega aru pidada 

   Falch-Eriksen, Asgeir (Sotsiaaltöö;Nr 3/2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-27)
   Lastekaitse on eriline avalik süsteem, mis kaitseb lapsi väärkohtlemise eest. Riigiti on lastekaitse ülesehitus erinev, kuid kõik selle toimingud on avalik-õiguslike teenustena õiguslikult reguleeritud, sest kätkevad ...
  • Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre 

   Syse, Astri; Øien, Henning; Solheim, Mari Bugge; Jakobsson, Niklas (Tidsskrift for velferdsforskning;18(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Utgiftene til helse- og omsorgshjelp øker ettersom befolkningen eldes og tjenestestandarden høynes. Individer skal like fullt tildeles «nødvendige helsetjenester ». Det er imidlertid liten kunnskap om variasjonen i ...
  • Varieties of Social Democracy and Cooperativism: Explaining the Historical Divergence between Housing Regimes in Nordic and German-Speaking Countries 

   Kohl, Sebastian; Sørvoll, Jardar (Social Science History;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-24)
   The historical-comparative study of social democracy and cooperative organization are the foster children of historical sociology. This article offers a first account of systematic ideological differences in social-democratic ...
  • Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd 

   Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 2–3 – 2022 | Vol. 99, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-17)
   «Vold i hjemmet / Barnet vitne til vold i nære relasjoner» er den vanligste voldskategorien i barneverntjenestens meldingsstatistikk, men det er forsket lite på hvordan slike saker håndteres. I artikkelen undersøker vi ...
  • Waiting: Migrant nurses in Norway 

   Vaughn, Taylor; Seeberg, Marie Louise; Gotehus, Aslaug (Time & Society;Volume: 29, issue: 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-17)
   Theories of waiting have created interest and discussion among migration scholars and especially in studies of asylum seekers, where imposed waiting is a key part of the experiences studied. “Skilled labour migrants” such ...
  • “We feel included”: education and inclusion of health care staff with minority language in elder care 

   Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten (Journal of Multidisciplinary Healthcare;Volume 2019:12, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-20)
   Background: In Norwegian elder care, an increasing percentage of the health care staff has a migrant background. “The aging and nursing care ABC” educational program offers multicomponent training for municipal care staff ...