Now showing items 33-52 of 497

  • A balancing act: The employer perspective on disability disclosure in hiring 

   Østerud, Kaja Larsen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   BACKGROUND: How to disclose an impairment during the hiring process is an important question for disabled people, yet the associated employer perspective remains overlooked in the literature. OBJECTIVE: The article ...
  • Balancing standardisation and individualisation in transitional care pathways: a meta-ethnography of the perspectives of older patients, informal caregivers and healthcare professionals 

   Hartford Kvæl, Linda Aimee; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Astrid; Debesay, Jonas (BMC Health Services Research;22, Article number: 430 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-04-01)
   Background: Transitional care implies the transfer of patients within or across care settings in a seamless and safe way. For frail, older patients with complex health issues, high-quality transitions are especially important ...
  • Barnehagelærere - Fra mangel til overskudd 

   Gulbrandsen, Lars (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 35, nr. 1-2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-08)
   I dag går over 90 prosent av barn under skolealder i barnehage. På begynnelsen av 1970-tallet var andelen knapt tre prosent. Mens det lenge var stor mangel på barnehagelærere og mange forlot yrket etter kort tid, er det ...
  • Basic human values and sick leave: A study combining two-wave survey data with longitudinal register data 

   Løset, Gøril Kvamme; Hellevik, Tale; von Soest, Tilmann (Scandinavian Journal of Psychology;Volume 63, Issue 6, Peer reviewed; Journal article, 2022-07-07)
   There is growing recognition that dispositional factors and social norms can predict work absence. Human values have been linked to related concepts, including work commitment and receipt of disability pension; however, ...
  • Bemanningsnorm i sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Tidsskrift for omsorgsforskning;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   En rekke undersøkelser har avdekket mangler og ulikheter i eldreomsorgen. Derfor diskuterer sentrale helsemyndigheter hvorvidt det skal innføres en bemanningsnorm som skal gjelde alle norske sykehjem. I denne ...
  • Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt 

   Dæhlen, Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen utforsker hvilke reaksjoner, støttende og ikke støttende, utsatte for seksuelle overgrep får fra sitt uformelle nettverk etter at de har vært utsatt for et overgrep. Positiv støtte bidrar til at de utsatte ...
  • Big five personality traits and physician-certified sickness absence 

   Løset, Gøril Kvamme; von Soest, Tilmann (European Journal of Personality;, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-03)
   Although several studies show that personality traits are associated with absenteeism, few large-scale studies have examined these relationships prospectively, integrating survey data and register data on sickness absence. ...
  • Binge drinking, cannabis and tobacco use among ethnic Norwegian and ethnic minority adolescents in Oslo, Norway 

   Abebe, Dawit Shawel; Hafstad, Gertrud Sofie; Brunborg, Geir Scott; Kumar, Bernadette. N; Lien, Lars (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2014)
   The aim of the study was to assess prevalence and factors associated with binge drinking, cannabis use and tobacco use among ethnic Norwegians and ethnic minority adolescents in Oslo. We used data from a school-based ...
  • Bolig som velferdsgode og markedsvare i en storbykontekst – en analyse av boforhold og vanskeligstilthet 

   Myrold Osnes, Siri (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 5, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-16)
   I denne artikkelen undersøkes ulikhetsskapende mekanismer i det norske boligmarkedet gjennom å analysere hvordan indikatorer på boforhold for vanskeligstilte varierer mellom storbyer og resten av landet i 2001 og 2015. ...
  • Boligmarkedets sistegangskjøpere - Hvordan kan private boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft? 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 4, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
   Formålet med denne artikkelen er å gi en første oversikt over den økte mobiliteten ved hjelp av data fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse i aldersgruppen 60 til 75 år gjennomført i 2019, samt befolknings- og ...
  • Boligsosiale virkemidler. En teoretisk veileder 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (Chapter; Peer reviewed, 2021-02-01)
   Boligsosiale virkemidler kan defineres som redskaper utformet for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger med å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende boligsituasjon. Forskningslitteraturen om boligsosiale ...
  • Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (Samfundsøkonomen;3/2020. Temanummer: Udsatte boligområder – Problemer og løsninger, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen gir et forskningsbasert oversiktsbilde av bostedssegregasjon og politiske strategier for å bekjempe geografisk ulikhet i Oslo. Artikkelens empiri er i stor grad hentet fra kvantitative registerbaserte ...
  • Bring it back in 

   Nordvik, Viggo; Åhren, Per (Journal article, 2017)
  • Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler? 

   Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 6, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-04)
   Bakgrunn: Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet (2015–2020). I planen formuleres blant annet målsettinger knyttet til bo- og tjenesteformer, brukermedvirkning, velferdsteknologi og kompetanse. Artikkelen er ...
  • Brukermedvirkningens uttrykk og virkning i barnevernets undersøkelser – et maktanalytisk perspektiv 

   Aamodt, Hilde (Praktiske grunde;(3-4), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   User participation in child protection investigations – a power perspective. This article explores how user participation is expressed in conversations between parents and social workers in Norwegian child welfare ...
  • Buy to let housing investors in the Nordic countries 

   Bø, Erlend Eide (Nordic Economic Policy Review;, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The last few decades have seen high population and housing price growth in the Nordic capital cities. The high prices have led to concerns about affordability of housing and unsustainable mortgage levels. Policy makers and ...
  • Can Education Reduce Violent Crime? Evidence from Mexico before and after the Drug War Onset 

   Skrede Gleditsch, Kristian; Rivera, Mauricio; Zarate Tenorio, Barbara Astrid (Journal of Development Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-22)
   Existing theories relate higher education to lower crime rates, yet we have limited evidence on the crime-reducing effect of education in developing countries. We contribute to this literature by examining the effect of ...
  • Can policies stall the fertility fall? A systematic review of the (Quasi‐) experimental literature 

   Bergsvik, Janna; Fauske, Agnes; Hart, Rannveig Kaldager (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In the course of the twentieth century, social scientists and policy analysts have produced a large volume of literature on whether policies boost fertility. This paper describes the results of a systematic review of the ...
  • Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants 

   Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; von Soest, Tilmann (Acta Psychiatrica Scandinavica;Volume 141, Issue 2, February 2020, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-27)
   Objective: Cannabis is an acknowledged risk factor for some mental disorders, but for others the evidence is inconclusive. Prescribed medicinal drugs can be used as proxies for mental disorders. In this study, we investigate ...
  • Capitalization of neighbourhood diversity and segregation 

   Nordvik, Viggo; Osland, Liv; Thorsen, Inge Heldal; Thorsen, Ingrid Sandvig (Environment and planning A: Economy and Space;Vol 51, Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-02)
   In this paper we study how concentrations and diversity of different groups of households were reflected in the housing prices of neighbourhoods in the Oslo urban area, Norway. The focus is primarily on the settlement ...