Now showing items 252-271 of 497

  • Kampen om mobilitet og sted Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»? 

   Engebrigtsen, Ada I. (Norsk antropologisk tidsskrift;Årgang 28, nr. 1-2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen diskuterer hva antropologien kan tilføre studiet og analysen av dagens migrasjonssituasjon, som media og myndigheter stort sett beskriver med kriseterminologi. Inspirert av en rekke kritiske forskere prøver jeg ...
  • Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær 

   Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 1-2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-05-07)
   Forskjeller i holdninger har vært trukket fram som en mulig forklaring på den vedvarende kjønnsforskjellen i sykefravær. Vi undersøker om det er kjønnsforskjeller i synet på bruk av sykefravær i situasjoner der dette strengt ...
  • 'Keeping up appearances' - Negotiating identities of being fit in older age: A multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres 

   Øye, Christine; Norvoll, Reidun; Vabø, Mia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Abstract As governments adapt to ‘active ageing’ policies, care services are increasingly oriented towards helping older adults to stay active in order to maintain their physiological and cognitive capacity. Day centres ...
  • Key Figure of Mobility: The nomad 

   Engebrigtsen, Ada (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article discusses the relationship between nomadic people and the figure of the nomad in a European context. Based on a discussion of the presence of the figure of the nomad in European folk imaginary and in the social ...
  • Kinship in International Relations: Introduction and framework 

   Neumann, Iver; Haugevik, Kristin M.; Lie, Jon Harald Sande (New International Relations;Kinship in International Relations, Chapter; Peer reviewed, 2018-08-31)
   This chapter identifies and discusses some of the ways in which kinship may be of use to IR scholars. The chapter offers examples of how kinship relations have manifested themselves historically in international relations, ...
  • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? 

   Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 24, nr. 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
   Det finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i ...
  • Knitting alone – in the city – ageing and kinship availability as a vulnerability marker 

   Sugahara, Gustavo; Nordvik, Viggo (Nordic Social Work Research;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-26)
   A basic premise underlying this article is that the social surroundings of individuals as they gradually age are not homogeneous and have influence on their well-being. Furthermore, if significant variation on the social ...
  • Knute på tråden : knutepunktordningens betydning for institusjonalisering av festivaler 

   Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   Den politiske ideen om knutepunktinstitusjoner går helt tilbake til 1991 og endte med at Stortinget avviklet ordningen i 2015. På dette tidspunktet var det bare 15 festivaler igjen på ordningen, og disse ble overført til ...
  • Kulturpolitikk og festivaler 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Research report, 2023)
   Denne rapporten drøfter om Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler fungerer etter hensikten som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken grad og hvordan fører tilskuddet ...
  • Kva er arbeid - Eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet 

   Heggebø, Kristian (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-04)
   I 1977 blei «Hva er arbeid? Noen refleksjoner om arbeid som aktivitet og begrep» publisert i volum 18 av Tidsskrift for samfunnsforskning. Artikkelen er ført i pennen av sosialantropologen Cato Wadel (f. 1936), og det er ...
  • Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway 

   Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (Alter: European Journal of Disability Research;Volume 15, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-06)
   People with mental health problems face barriers to labour market inclusion. In this study, we investigate the extent to which employers are attentive and willing to include young people with mental health problems. The ...
  • Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data 

   Elstad, Jon Ivar; Vabø, Mia (BMC Health Services Research;21, Article number: 747 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-07-27)
   Background: Recruiting and retaining staff are standing challenges in eldercare. Low pay, difficult working conditions, and social relations at the workplace impact on turnover intentions. Few studies have used quantitative ...
  • Late-life loneliness in 11 european countries: results from the generations and gender survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Social Indicators Research;124(1), Journal article; Peer reviewed, 2015-09-29)
   This study explores country differences in late-life loneliness in Europe among men and women and establishes the role of micro-level differences in socioeconomic status, health, and social variables in these patterns. We ...
  • Leadership, staffing and quality of care in nursing homes 

   Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Kjekshus, Lars Erik; Romøren, Tor Inge (BMC Health Services Research;11:327, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2011-11-28)
   Background Leadership and staffing are recognised as important factors for quality of care. This study examines the effects of ward leaders' task- and relationship-oriented leadership styles, staffing levels, ratio of ...
  • Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy 

   Østerud, Kaja Larsen (Nordic Journal of Working Life Studies;Vol 11, No 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-26)
   In the literature on labor market integration, there is growing recognition of the importance of employers. This article aims to contribute to this stream of research by investigating state employers’ engagement with a ...
  • Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? 

   Herlofson, Katharina (Sosiologi i dag;45(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Lengre liv gjør at familiebånd på tvers av generasjoner varer lenger enn noen gang før. Dette innebærer at det å ha både foreldre, barn og barnebarn ikke er uvanlig. I denne artikkelen tar jeg et flergenerasjonsperspektiv ...
  • Licence to Care – Licensing Terms for For-Profit Residential Care for Children in Four Nordic Countries 

   Pålsson, David; Backe-Hansen, Elisabeth; Kalliomaa-Puha, Laura; Lausten, Mette; Pösö, Tarja (Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research;Årgang 7, nr. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-16)
   Licensing is a public instrument used to control welfare services. One such service is residential care for children, which is targeted at children who experience maltreatment in their home environment and/or have behavioural ...
  • Life course socioeconomic conditions and frailty at older ages 

   Van der Linden, Bernadette; Cheval, Boris; Sieber, Stefan; Orsholits, Dan; Guessous, Idris; Stringhini, Silvia; Gabriel, Rainer; Aartsen, Marja; Blane, David; Courvoisier, Delphine S.; Burton-Jeangros, Claudine; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences;, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-07)
   Objectives: This article aimed to assess associations of childhood socioeconomic conditions (CSC) with the risk of frailty in old age and whether adulthood socioeconomic conditions (ASC) influence this association. Methods: ...
  • Life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...
  • Life-Course Circumstances and Frailty in Old Age Within Different European Welfare Regimes: A Longitudinal Study With SHARE 

   Van der Linden, Bernadette; Sieber, Stefan; Cheval, Boris; Orsholits, Dan; Guessous, Idris; Gabriel, Rainer; von Arx, Martina; Kelly-Irving, Michelle; Aartsen, Marja; Blane, David; Boisgontier, Matthieu; Oris, Michel; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (Journals of Gerontology, Series B;, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-30)
   Objectives: This study aimed to assess whether cumulative disadvantage in childhood misfortune and adult-life socioeconomic conditions influence the risk of frailty in old age and whether welfare regimes influence these ...