Now showing items 4336-4355 of 12001

  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Grue, Lars Petter; Annaniassen, Erling (NOVA Rapport 4/12, Rapport, 2012)
   This report is about how three different groups of people with disabilities perceive their relationship to the Norwegian habilitation- and rehabilitation services, both at the municipal level and at the regional specialist ...
  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Grue, Lars Petter; Annaniassen, Erling (NOVA Rapport 4/12, Rapport, 2012)
   This report is about how three different groups of people with disabilities perceive their relationship to the Norwegian habilitation- and rehabilitation services, both at the municipal level and at the regional specialist ...
  • «...Hadde jeg vært homo, ville jeg ha vært knust for lenge siden...»: En kvantitativ studie av seksuell orientering, verbal seksuell trakassering og psykisk helse blant unge i Oslo. 

   Trampe-Ewert, Kathinka (Master thesis, 2020)
   Denne artikkelen undersøker om ungdom med skeiv seksuell orientering i større grad oppgir høyere nivå av psykiske plager sammenlignet med øvrig ungdom i Oslo, og hvorvidt verbal seksuell trakassering kan forklare noe av ...
  • Hadeland som bostedsregion 

   gurmet; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2007:107, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet beskriver data om voksne som er ferdig med etableringsfasen i hver av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker og for regionen som helhet, og gir et bilde av i hvilken grad og for hvem regionen er attraktiv ...
  • Hadoop mapreduce scheduling paradigms 

   Johannessen, Roger; Yazidi, Anis; Feng, Boning (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Apache Hadoop is one of the most prominent and early technologies for handling big data. Different scheduling algorithms within the framework of Apache Hadoop were developed in the last decade. In this paper, we attempt ...
  • Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Prosjektnotat 22-2013, Notat, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Prosjektnotat 22-2013, Notat, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 12-2001, Rapport, 2001)
   Nummer: 12-2001
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Ingrid Kjørstad; Randi Lavik (Oppdragsrapport 12-2001, Rapport, 2001)
   Nummer: 12-2001
  • Handels- og senteranalyse for Trysil kommune 

   Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2009:11, Rapport, 2009)
   Rapporten gir en oversikt over detaljhandelsutviklingen og forhold som påvirker detaljhandelsutviklingen i Trysil kommune og kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Den inneholder også en vurdering av tiltak som kan styrke ...
  • Handels- og senterutvikling 

   Vidar Vanberg (NIBR-notat 2011:114, Notat, 2011)
   En oversikt over utviklingen innen detaljhandelen og andre servicenæringer, og faktorer som påvirker denne utviklingen i Tynset kommune. Notatet inneholder også en vurdering av tiltak som kan styrke Tynset som region- og ...
  • Handels- og servicestatistikk for bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Vidar Vanberg (NIBR-notat 2005:126, Notat, 2005)
   Last ned gratis Det foreliggende statistikkgrunnlaget gir muligheter til å vurdere hver enkelt av bykommunenes situasjon og utviklingstrekk i forhold til vekst og fremtidige strategier lokalt og regionalt innen handel og ...
  • Handelskrigen mellom USA og resten av verden. “I denne studien tar vi utgangspunkt i en variant av Reciprocal Dumping modellen og undersøker effekter av tariffinnføring som følge av pågående handelskrig på det globale aluminiumsmarkedet.” 

   Hvitmyhr Gullaug, Thea; Kaur, Rajmeen Garcha (Master thesis, 2019)
   I løpet av 2018 ble det av myndighetene i USA innført tariff på import av primæraluminium fra Kina og EU for å forsvare den amerikanske aluminiumsindustrien. Av den gjennomførte datainnsamlingen fremgår det derimot at ...
  • Handle Diameter and the Influence on the Ergonomics of Crutches 

   Bertolaccini, Guilherme S.; Vasquez, Melissa Marin; Bianchi, Ana Carolina; Sandnes, Frode Eika; Paschoarelli, Luis C.; Medola, Fausto Orsi (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   The research in the field of ergonomics can contribute to the design process of Assistive Technologies using objective and subjective data measurements. The auxiliary crutches are assistive devices commonly ...
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • Handlende stemmer i skapende møter 

   Ilje-Lien, Johanne (Master thesis, 2015)
   The Framework Plan for the Tasks and Content for Kindergartens (Kunnskapsdepartementet, 2011) emphasizes kindergartens’ responsibility to facilitate all children’s participation in the classroom community. Despite ...
  • Handling inconsistencies between information modalities - workplace learning of newly qualified nurses 

   Nordsteien, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Introduction. Information-related activities of nurses touch on questions of life and death, this makes their work life challenging, particularly when dealing with inconsistencies between different information sources. ...
  • Handling innovative transformation processes in public environment 

   Gundersen, Gunnar H; Berg, Arild (Chapter; Peer reviewed; Chapter, 2016)
   Design of environment is one example from which debates can emerge. Such public debates can influence public opinions and subsequently influe nce political debates and bureaucratic processes. ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Toresen, Jøran (NIBR-notat 2003:113, Notat, 2003)
   Last ned gratis Det blir markert større ulikhet i institusjons- og sykehjemsdekning fra 1997 til 2005. Omsorgsboligdekningen utjevnes og det blir mer likhet i den totale dekningen for institusjonsplasser og omsorgsboliger. ...