Now showing items 9111-9130 of 11644

  • The Safe Pregnancy study - promoting safety behaviours in antenatal care among Norwegian, Pakistani and Somali pregnant women: a study protocol for a randomized controlled trial 

   Henriksen, Lena; Flaathen, Eva Marie; Angelshaug, Jeanette; Garnweidner-Holme, Lisa; Småstuen, Milada Cvancarova; Noll, Josef; Taft, Angela; Schei, Berit; Lukasse, Mirjam (BMC Public Health;19, Article number: 724 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-04-30)
   Background: Intimate partner violence (IPV) around the time of pregnancy is a recognized global health problem with damaging consequences. However, little is known about the effect of violence assessment and intervention ...
  • Safe surgery checklist, patient safety, teamwork and responsibility - coequal demands? A Focus Group study 

   Willassen, Elin Thove; Jacobsen, Inger Lise Smith; Tveiten, Sidsel (Global qualitative nursing research;5, Journal article; Peer reviewed, 2018-03-28)
   The use of World Health Organization’s (WHO’s) Safe Surgery checklist is an established practice worldwide and contributes toward ensuring patient safety and collaborative teamwork. The aim of this study was to elucidate ...
  • Safe surgery checklist, patient safety, teamwork and responsibility - coequal demands? A Focus Group study 

   Willassen, Elin Thove; Jacobsen, Inger Lise Smith; Tveiten, Sidsel (Global Qualitative Nursing Research;Volume: 5, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-03-28)
   The use of World Health Organization’s (WHO’s) Safe Surgery checklist is an established practice worldwide and contributes toward ensuring patient safety and collaborative teamwork. The aim of this study was to elucidate ...
  • Safe Surgery Checklist, Patient Safety, teamwork, and Responsibility - Coequal Demands? A Focus Group Study 

   Willassen, Elin Thove; Smith Jacobsen, Inger Lise; Tveiten, Sidsel (Global Qualitative Nursing Research;Volume 5, Journal article; Peer reviewed, 2018-03-28)
   The use of World Health Organization’s (WHO’s) Safe Surgery checklist is an established practice worldwide and contributes toward ensuring patient safety and collaborative teamwork. The aim of this study was to elucidate ...
  • Safe, but lonely : living in a nursing home 

   Slettebø, Åshild (Vård i Norden;28 (1), Journal article; Peer reviewed, 2008-03)
   How do residents in nursing homes experience their life there? Gathering and analysing the personal views of residents is an important way of studying the effectiveness of nursing homes. The aim of this study is to describe ...
  • Safeguarding the right to adequate food in disaster preparedness and emergency response: Policy, legislation and institutions in Uganda 

   Ribe, Lovise Omoijuanfo (MAEH;2013, Master thesis, 2013)
   The rising frequency of natural disasters has impacts for the nutrition situation in Uganda. As State Party to the international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Government of Uganda is obliged to ...
  • SAFEs forbundsundersøkelse 2016 

   Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport 2017:01, rapport, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra SAFEs medlemsundersøkelse og en omfattende case-studie ved Norske Shells anlegg ved Nyhamna utenfor Molde. Utgangspunktet er observasjoner over tid som tyder på at ansattes medbestemmelse ...
  • The safety attitudes questionnaire - ambulatory version: psychometric properties of the Slovenian version for the out-of-hours primary care setting 

   Klemenc-Ketis, Zalika; Maletic, Matjaz; Stropnik, Vesna; Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Bondevik, Gunnar Tchudi (BMC Health Services Research;17(1), Journal article; Peer reviewed, 2017-01-13)
   Background Several tools have been developed to measure safety attitudes of health care providers, out of which the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) is regarded as one of the most appropriate ones. In 2007, it was ...
  • Sais Work Against Corruption In Scandinavian, South-European And African Countries: An Institutional Analysis 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gonzales-Diaz, Beleb; Enrico, Bracci; Carrington, Thomas; Hathaway, James Carl; Jeppesen, Kim Klarskov; Steccolini, Ileana (British Accounting Review;Volume 51, Issue 5, September 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-08-11)
   International pressures on Supreme Audit Institutions (SAIs) to fight corruption are increasing. Nevertheless, SAIs lack a clear mandate and may appear ineffective in their anticorruption work. Using an institutional ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen-Sofie; Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:8, rapport, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen Sofie; Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:8, rapport, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Saksbehandler eller lønnsforhandler? En oppgave om fosterhjemsgodtgjøring som grobunn for konflikt med fosterforeldre 

   Dahle, Kassandra (Bachelor thesis, 2017)
   Når barn og unge ikke kan bo hjemme lenger på grunn av forhold som kan skade deres helse og utvikling, er det barnevernets oppgave å sikre disse nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I slike tilfeller er fosterhjem det ...
  • Salg av tobakk 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 3-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Tobakksvarer
  • Salg av tobakk 

   randil (Prosjektnotat 3-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Tobakksvarer
  • Samarbeid for inkludering i skole og lokalsamfunn – En kvalitativ studie av distriktskolers skole-hjem-samarbeid med nyankomne foreldre 

   Buraas, Berit Lillan Solsrud (Master thesis, 2018)
   Skole-hjem-samarbeid og det overordnede målet om å inkludere foreldrene i barnas skolegang og læringsarbeid står sterkt som prinsipper i den norske utdanningsmodellen. Forskere som Thomas Nordahl skriver om viktigheten av ...
  • Samarbeid hjem - skole 

   Hammervold, Peter (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
   Den videregående yrkesfaglige utdanningen i Norge, har i mange år hatt en utfordring i forhold til frafall i opplæringen. Samtidig vet vi at ungdom uten fullført utdanning, ikke har de samme muligheter for å lykkes i ...
  • Samarbeid i digital spillbasert undervisning: En designbasert intervensjonsstudie 

   Edvardsen, Pål (MAIKT;2019, Master thesis, 2019)
   Denne studien ser på i hvilken grad et undervisningsdesign bygget opp rundt et digitalt spill kan fremme samarbeid. Designet er skapt på bakgrunn av tidligere forskning og litteratur innen digital spillbasert læring i ...
  • Samarbeid i saker om vold og overgrep: Mot en hybridisering av hjelpetjenestene? 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-11)
   Temaet for artikkelen er tverretatlig samarbeid i «voldsfeltet», blant tjenester med spesifikke oppgaver knyttet til det å bekjempe og håndtere vold i nære relasjoner. I nyere styringsdokumenter fremheves behovet for både ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Rapport, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Rapport, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...