Now showing items 17223-17242 of 17264

  • Øko-estetisk refleksjon i praksis: Hvilken rolle kan kunst spille i den øko-filosofiske samtalen med ungdom. 

   Pater, Dagmara Maria (MEST;2021, Master thesis, 2021)
   Inspirert av Nasjonalmuseets bruk av filosofisk samtale i kunstformidlingen til elever spør jeg om det er mulig å utvide dette konseptet ved bruk av estetiske virkemidler. For å besvare spørsmålet har jeg gjort et ...
  • Økologisk mat i Forsvaret - holdninger til økologisk mat og landbruk blant brukerne av Forsvarets messer 

   Sørum, Helene (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
   Bakgrunn: Dette er en undersøkelse som ble gjort i forbindelse med en masteroppgave innenfor masterstudiet i mat, ernæring og helse ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Undersøkelsen ble utført i Forsvarets messer ved ...
  • Økologisk mat på sykehjem. Med hvilken hensikt og til hvilken nytte? 

   Kienlin, Julia (MAEH;2014, Master thesis, 2014)
   Bakgrunn og formål: Økologisk mat og landbruk er et stadig tilbakevendende tema i debatter om helse og miljø. Forbruker interessen er økende og i henhold til Soria Moria- erklæringen er det nasjonale målet at 15 prosent ...
  • Økologisk mat: hvilke motivasjoner finnes hos en gruppe forbrukere til å kjøpe økologisk mat? 

   Nilsson, Ida Janicke (Master thesis, 2011)
   Bakgrunn: Økologisk mat er produsert uten at det er benyttet sprøytemidler, kunstgjødsel eller genmodifiserte organismer. Etterspørsel og forbruk av økologisk mat er økende i Norge, men flere vitenskapelige miljøer har ...
  • Økologisk produsert mat: Forbrukernes vurderinger og bruksmønster 

   Nyberg, Anders; Wandel, Margareta; Torjusen, Hanne (Rapport 5-1999, Report, 1999)
   Forbrukerne har rett til å føle seg trygge på at maten de spiser ikke utgjør en fare for liv og helse. For forbrukerne er det derfor viktig å få informasjon slik at man kan gjøre velbegrunnede valg.
  • Økologiske perspektiver i scenekunst for barn 

   Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Dette vitenskapelige essayet diskuterer økologiske perspektiver i scenekunst for barn, og forholdet mellom kunst, mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser i lys av ideer om posthumanisme, sympoiesis og kunstnerisk forskning. ...
  • Økonomi og livsfase 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2014, Notat, 2014)
   Nummer: 1-2014
  • Økonomisk likestilling 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling; Borch, Anita (Fagrapport 1-2015, Report, 2015)
   Studien indikerer at kvinner og menn vanskelig kan være økonomisk likestilte fordi de trer inn og ut av samliv med ulike materielle,økonomiske og kulturelle ressurser. En viktig barriere for økonomisk likestilling er det ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   Stamsø, Mary Ann; Borgeraas, Elling; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   maryst; Borgeraas, Elling Martin; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...
  • Økonomisk rådgivning på nett 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 5-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.5-2015
  • Økonomisk rådgivning på nett 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 5-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.5-2015
  • Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 5-2007 Tilknyttede prosjekter none
  • Økonomisk risiko og boligeie 

   Aarland, Kristin; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2013:28, Report, 2013)
   Prosjektet ser på risikoutsattheten til hushold i eiesegmentet, og virkningene av en eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ulike virkemidler som avdemper eller reduserer boligrisiko, og vurderer deres egnethet ...
  • Økonomisk utsatthet 

   Poppe, Christian (Report, 2012)
   Denne rapporten ser på 5 indikatorer på økonomisk utsatthet: endret økonomisk situasjon, dårlig råd, lav økonomisk buffer, lave kunnskaper om økonomi og tilbakevendende betalingsproblemer. Basert på SIFOsurveyen og ...
  • Økonomisk utsatthet 

   Poppe, Christian (Report, 2012)
   Denne rapporten ser på 5 indikatorer på økonomisk utsatthet: endret økonomisk situasjon, dårlig råd, lav økonomisk buffer, lave kunnskaper om økonomi og tilbakevendende betalingsproblemer. Basert på SIFOsurveyen og ...
  • Økonomisk utsatthet 2016 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 13-2016, Report, 2016)
   Økonomisk utsatthet handler om utfall hvor markedsmekanismen, helt eller delvis, ikke leverer forventet velferd. Husholdene kan være utsatt på mange måter, og be- finne seg i posisjoner hvor man blir rammet av flere former ...
  • Økonomiske insentiver betoner strategisk gjensidighet i et investeringsspill 

   Grongstad, Anne-Mette (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   “Other- regarding”- preferanse er nyttet i atferdsspill til å se på hvorfor vi velger å dele en andel av vår velferd, penger og informasjon. Ni team deltok i fire atferdsøkonomiske spill; fangens dilemma (FD), investeringsspill ...
  • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

   Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (NOVA Notat 6/18, Notat, 2018)
   In order to ensure that measures to enhance the financial circumstances of disabled people in Norway are targeted and accurate, a systematic documentation of their financial conditions is necessary. The aim of this report ...
  • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

   Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (NOVA Notat 6/18, Notat, 2018)
   Denne publikasjonen handler om de økonomiske levekårene for familier og husholdninger der barn eller voksne har nedsatt funksjonsevne. På grunn av helsemessige utfordringer kommer denne gruppen ofte dårlig ut i ...