• Ett år med pandemi – slitasje på arbeidslivsrelasjonene? 

   Dahl, Elin Moen (AFI-notat;2022:02, Working paper, 2022-06-29)
   Dette notatet handler om endringer i arbeidslivet som følge av koronapandemien. Vi går her videre fra å se på de umiddelbare konsekvensene av den første nedstengningen til å fokusere på situasjonen i arbeidsliv over ett ...
  • Inkluderingskompetanse som samskaping - Underveisrapport 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Schafft, Angelika (AFI-notat;2022:01, Working paper, 2022-03-25)
   Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) er finansiert av NAV FoU. Forsknings- og utviklingsprosjektet har to overordnede mål: 1) Utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse ...