• Bundet til mobilmasten? 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier 

   Tangen, Hanna Seglem; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;14-2023, Report, 2023)
   Nylig ble det flertall på Stortinget for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, samt forhøyet aldersgrense for kjøp av energidrikk. Forskning viser at markedsføring av mat og drikke med ...
  • En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Rapport;16-2019, Research report, 2019)
   Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Report, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Fagrapport 1-2010, Report, 2010)
   Denne rapporten undersøker hvordan forbrukerinteressene fungerer i hvite/brunevaremarkedet, og hvor gjennomsiktig markedet er. Hvor oversiktlig er markedet for forbrukerne? Hvor lett er det eksempel for forbrukerne å ...
  • Forbrukernes forståelse av lokal mat 

   Vramo, Lill Margrethe; Schjøll, Alexander; Amilien, Virginie (Fagrapport 1-2008, Report, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over forskning på lokal mat utført ved SIFO siden 2005 ved ”Consumers conceptions of local food”, et prosjekt støttet av den franske-norske stiftelsen. Målet er å oppfatte hva ulike aktører i ...
  • Forbrukernes holdninger og bevissthet rundt skjult reklame i blogger og i nettbutikker 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 4-2016, Report, 2016)
   Nummer: nr.4-2016
  • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

   Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (Rapport;10-2019, Research report, 2019)
   Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet denne dagen. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som handlet. Kvinner ...
  • Forstudie om nedadgående norsk sjømatkonsum 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport nr. 5-2018, Report, 2018)
   I dette pilotprosjektet har vi gjennomført en studie der man ved hjelp av en mindre spørreundersøkelse, samt analyse av salgs- og forbruksstatistikker kartlegger hvilke faktorer som bidrar til at norske forbrukere spiser ...
  • Fra kunnskap til handling 

   Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida S.; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira (Rapport, Report, 2017)
  • Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse 

   Schjøll, Alexander; Vittersø, Gunnar (Oppdragsrapport 3-2010, Report, 2010)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke omfanget og betydningen av gårdsmat og gårdshandel som et tilbud til forbrukere og ferierende turister i Norge. Rapporten diskuterer spesielt hvordan gårdshandel inngår som del ...
  • Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat? 

   Uldahl, Maria; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;6-2023, Report, 2023)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant nordmenn finner vi at de fleste mener at fisk smaker godt. Vi finner videre at det er vanlig å spise fisk/sjømat til middag 1-2 ganger i uken. Dvs. det spises mindre fisk enn anbefalingene ...
  • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

   Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Rapport;12-2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Report, 2009)
   En stor andel av dagens mobilabonnenter er tilknyttet en abonnementstype som gjør det vanskelig for abonnenten å skifte abonnement. Samtidig har abonnentene liten kunnskap om mobilmarkedet, hvilke tjenester som tilbys til ...
  • Menneskerettigheter og etisk forbruk 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Rapport;9-2019, Research report, 2019)
   Ved hjelp av en spørreundersøkelse finner vi at de fleste nordmenn har begrenset tro på forbrukermakt. Imidlertid er det stadig flere som bedriver boikott av spesielle varemerker eller produkter fra spesifikke land. ...
  • Miljø- og dyrevelferdsspørsmål knyttet til produksjon og forbruk av fisk og kjøtt – hva er forbrukernes betraktninger og betenkeligheter? 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Rapport;6-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er basert på to spørreundersøkelser blant norske forbrukere om deres betraktninger rundt produksjon og forbruk av fisk og sjømat. I tillegg har vi belyst en rekke sider av det store forskningsfeltet som ...
  • Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg forbrukernes mobilitet bank/forsikringsmarkedet, telemarkedet, kraftmarkedet og markedet for håndverkertjenester. Data er primært SIFO-surveyen i ulike år som er kilden. Færre nordmenn bytter ...
  • Å nyte Norge: Hvilke mataktiviteter og -opplevelser trakter folk etter på tur og reise i Norge? 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;7-2023, Report, 2023)
   Basert på to spørreundersøkelser, blant hhv. den norske befolkningen generelt og nordmenn som regelmessig benytter fritidsbolig, finner vi at interessen for gode mat- og måltidsopplevelser er store når man er på fritidsreiser ...