Now showing items 68-87 of 333

  • Digitization and Editorial Change in Online Media. Findings from a Norwegian Research Project 

   Ottosen, Rune; Krumsvik, Arne Håskjold (Nordicom Information;32 (4), Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Discussing emotions in digital journalism 

   Orgeret, Kristin (Digital Journalism;Volume 8, 2020 - Issue 2: Digital Journalism and Emotions, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-09)
   Until recently, the notion of emotion in media studies and commu- nication research was mostly examined through the lens of cultural studies, media effects, and visuals. Research on emotion in journal- ism has been slow ...
  • Discussing Emotions in Digital Journalism 

   Orgeret, Kristin (Digital Journalism;Volume 8, 2020 - Issue 2: Digital Journalism and Emotions, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-09)
   Until recently, the notion of emotion in media studies and communication research was mostly examined through the lens of cultural studies, media effects, and visuals. Research on emotion in journal- ism has been slow to ...
  • Diskurser om de andre, identitet og norskhet 

   Eide, Elisabeth (Sakprosa;Bind 10, Nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen analyserer debatten i et utvalg norske riksaviser, etter lanseringen av Brochmann II-rapporten (1. februar 2017). Brochmann II-utvalgets mandat var å utrede virkningen av høy innvandring for samfunnsøkonomien ...
  • The Dislocation of News Journalism: A Conceptual Framework for the Study of Epistemologies of Digital Journalism 

   Ekström, Mats; Westlund, Oscar (Media and Communication;Volume 7, Issue 1 (2019): Journalism and Social Media: Redistribution of Power?, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-11)
   This article focuses on news journalism, social media platforms and power, and key implications for epistemology. The conceptual framework presented is intended to inspire and guide future studies relating to the emerging ...
  • Djevelen ligger i diskursen. En kritisk diskursanalyse av Marte Krogh-saken i VG 

   Hågvar, Yngve Benestad (Norsk Medietidsskrift;20(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article is a critical discourse analysis of a provocative news story later heavily criticized for being based on a misquotation. The analysis shows how the quote is offensive primarily by being assigned to a ...
  • "Do You Tweet When Your Friends Are Getting Shot?" Victims' Experience With, and Perspectives on, the Use of Social Media During a Terror Attack 

   Frey, Elsebeth (Social Media + Society;Volume: 4, issue: 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-03)
   On 22 July 2011, a lone wolf terrorist attacked Norway. At the island of Utøya, he killed 69 people. This article asks how the youth at the camp on the island used social media (SoMe) in the emergency situation caused by ...
  • Du vil ikke tro hvordan titlene i sportsjournalistikk varierer fra nettutgaven til papiravisa - En studie av sportsjournalistikkens titler i nett- og papiraviser 

   Tangen, Herman Borgstrøm (Bachelor thesis, 2017)
   Du har helt sikkert hørt om "clickbait", men hva er det? Hvordan påvirker det sportsjournalistikken som jeg verdsetter så høyt? Denne oppgaven gir deg et svar på hvordan og i hvilken grad "clickbait" påvirker den digitale ...
  • East/West: New Divisions, New Connections in a Populist Political Reality 

   Vaagan, Robert Wallace (Intercultural Communication Studies;Vol 28, No 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper takes as its title the overall theme of the 25th Conference of The International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS). Delivered as the brief presidential address at the opening of the ...
  • En hvit flekk på mediekartet 

   Krøvel, Roy (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  • "En mægtig folkeomveltning, et vældig vulkanutbrud" Den russiske revolusjon i ukebladene Allers og Hjemmet 

   Fonn, Birgitte Kjos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Den russiske revolusjon fant sted på et tidspunkt da det var bred oppmerksomhet om utenrikssaker i avisene. Dette hadde mange grunner. Utenlands - dekningen i Norge hadde generelt tatt seg opp utover på 1800-tallet ...
  • Environmentally friendly oil and gas production Analyzing Governmental Argumentation and Press Deliberation on Oil Policy 

   Hornmoen, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-22)
   This paper exemplifies an approach to analyzing political arguments and press deliberation on the issue of climate change and oil policy. I apply political discourse analysis to examine an oil minister’s press conference ...
  • The Epistemologies of Breaking News 

   Ekström, Mats; Waldenstrom, Amanda; Westlund, Oscar (Journalism Studies;Volume 22, 2021 - Issue 2: Future on Journalism, Journal article; Peer reviewed, 2021-01-28)
   The study analyses the epistemologies of online breaking news, focusing on the distinctive epistemic practices and challenges in the production of continuous news updates and online live broadcast. The analytical framework ...
  • The epistemologies of data journalism 

   Ramsälv, Amanda; Ekstrom, Mats; Westlund, Oscar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Amid digital developments, data journalism has gained a strong foothold among news publishers and in public discourse. With its authoritative claims and informative visualizations, it can play a significant role in the ...
  • EPISTEMOLOGIES OF DIGITAL JOURNALISM AND MISINFORMATION 

   Ekström, Mats; Lewis, Seth C.; Westlund, Oscar (Academic article; Peer reviewed, 2019-09)
   Verified, fact-based information is presumed to be an important feature in society, for citizens individually and for democratic governance as a whole. During much the 20th century, legacy news media enjoyed a prominent ...
  • Epistemology and Journalism 

   Ekström, Mats; Westlund, Oscar (In Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. Oxford University Press;, Chapter; Peer reviewed, 2019-02)
   Epistemology is a central issue in journalism research. Journalism is among the most influential knowledge-producing institutions in modern society, associated with high claims of providing relevant, accurate, and verified ...
  • Er politiet også redaktører? En studie av politiet og lokalmedias bruk av Twitter i Drammensregionen 

   Hunshamar, Carina Isabelle (Bachelor thesis, 2017)
   Både politiet og pressen tjener på å jobbe sammen for å opprettholde sine samfunnsroller. I Vær Varsom-plakaten punkt 1.4 står det at "Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige ...
  • Era or error of transformation? Assessing afrocentric attributes to digitalization 

   Orgeret, Kristin; Mutsvairo, Bruce; Ragnedda, Massimo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This special issue is indeed special. When the idea to guest edit this issue was mooted, none of us had heard of COVID-19. After organizing what turned out to be a successful pre-conference, buoyed by excellent paper ...
  • Essayet i distraksjonens tidsalder. En analyse av essayet og journalistikkens leserkontrakt 

   Betten, Eirin Andresen (Bachelor thesis, 2017)
   “Vi lever i visualitetens tidsalder. Den som vil nå gjennom til samtidens menneske, må gjøre det gjennom øynene”, skriver Frode Helmich Pedersen i et essay publisert i Vinduet i 2015. Det 21. århundre var starten på den ...
  • Estetikk i fotojournalistikk 

   Neverdal, Lene Sørøy (Bachelor thesis, 2017)
   Til eit premiert bilete i Årets Bilde-konkurransen for 2015 skreiv juryen; ”Estetikk er viktig i fotojournalistikken for at vi skal kunne holde ut å se på verdens lidelser”. Dette sitatet sette i gang ein del tankar, ...