Now showing items 48-67 of 333

  • Da venstresiden ville lage DU-journalistikk 

   Fonn, Birgitte Kjos (Pressehistorisk tidsskrift;(15), Journal article; Peer reviewed, 2011-09)
  • Dansen rundt den hellige kua - Klimakoblinger i fire kommentarers narrativer om oljekrisepakken i 2020 

   Borgen-Eide, Gøril; Ytterstad, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I denne artikkelen utforsker vi norsk klimadekning i en tid da klima har gått fra å være en «sak» til å bli en «dimen- sjon» i den offentlige debatten. Vi analyserer fire kommentarartikler om koronakrisepakken til ...
  • Data Journalism and Misinformation 

   Westlund, Oscar; Hermida, Alfred (The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism;, Chapter; Peer reviewed, 2021-03-24)
   This chapter focuses on the intersection of data journalism and misinformation by discussing research into epistemic practices for finding and working with data as well as how data is used to make claims about events and ...
  • Data-driven news work culture: Reconciling tensions in epistemic values and practices of news journalism 

   Ekström, Mats; Ramsälv, Amanda; Westlund, Oscar (Journalism - Theory, Practice & Criticism;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-21)
   This study investigates the epistemological implications of the appropriation of audience analytics in a data-driven news culture. Focussing on two central aspects of epistemology, epistemic value and epistemic practices, ...
  • De andres virkelighet - En analyse av hvordan 360-filmer i The New York Times skaper nærhet til subjektene 

   Krosby, Silje Lunde (Bachelor thesis, 2017)
   Teknologien har alltid spilt en viktig rolle i journalistikken og i utviklingen av hvordan publikum møter "de andre". Stadig bedre teknologi gir stadig større grad av nærhet, identifikasjon og empati. I dag omtales virtuell ...
  • Dealing With Covid-19 in Casual Democracies 

   Steensen, Steen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article reports findings from an in‐depth, autoethnographic study of local communities in Denmark and England left behind by local journalism. The study was conducted during—and is thematically framed by—the Covid‐19 ...
  • Deconstructing Digital Journalism Studies 

   Steensen, Steen; Ahva, Laura (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   This chapter will discuss the formation and state of digital journalism studies as a field of research. Our point of departure is that journalism studies is an interdisciplinary field that draws inspiration and conceptual ...
  • Defining the limitations and opportunities in the consultation with the Sámi: The cases of the Arctic Railway and the Davvi Vindpark 

   Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (The Arctic Yearbook;2021 -Defining and Mapping the Arctic, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The results of this study point to a number of limitations in the consultation with the Sámi, such as incomplete information, lack of transparency and the failure of governments to build relationships based on trust with ...
  • Den nyttige taperen - Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen 

   Alnæs, Jørgen; Simonsen, Anne Hege (Norsk medietidsskrift;22(01), Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Hundre år etter at Roald Amundsen nådde Sørpolen, ble han behørig feiret både av det offisielle Norge og av norske nyhetsmedier. Robert F. Scott, som nådde polen om lag en måned seinere, var en del av omtalen. Han fikk ...
  • Denne gangen er det annerledes. En studie av børskrakket i 1987 i to norske aviser 

   Fonn, Birgitte Kjos (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   Dette kapittelet er en studie av dekningen av børskrakket i 1987 i to store norske aviser. På det tidspunktet krakket fant sted, var både norsk politikk og presse i endring. Markedet hadde over noen år fått betraktelig ...
  • Derfor slutter studenter på journalistutdanningen 

   Hågvar, Yngve Benestad (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Mange frafallsstudier av høyere utdanning er kvantitative analyser av omfattende bakgrunnsdata. Men for å få vite hvorfor studentene faktisk slutter, må vi spørre dem. Denne casestudien bidrar til den kvalitative ...
  • Deserted Local News: Exploring News Deserts From a Journalistic Recruitment Perspective 

   Olsen, Ragnhild Kristine; Røe Mathisen, Birgit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   An emerging body of research addresses how news deserts cause democratic deficits. This literature is mostly concerned with the closure of local news outlets. The present study was carried out in Norway, a country characterised ...
  • Design anthropological approaches in collaborative museum curation 

   Stuedahl, Dagny; Lefkaditou, Ageliki; Ellefsen, Gro Synnøve; Skåtun, Torhild (Design Studies;Volume 75, July 2021, 101021, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-12)
   Museums show an increasing interest in participatory activities that open their premises and processes to diverse audiences. Inspired by this turn within museums, the exhibition FOLK adopted a multi-level co-design approach ...
  • Det skjønne kjønn - En undersøkelse av hvilke temaer menn og kvinner ble intervjuet om i "Portrettet" i VG Helg i 2016 

   Uksnøy, Elisabeth Ulla (Bachelor thesis, 2017)
   I en video på Facebook publisert av P3-programleder Christine Dancke, må norske kjendismenn svare på ubehagelige og flaue spørsmål med et fellestrekk: Alle er spørsmål kvinner vanligvis får. I denne oppgaven har jeg undersøkt ...
  • Dialogue as a Journalistic Ideal 

   Hornmoen, Harald; Steensen, Steen (Journal article; Peer reviewed, 2014-04-16)
   Discussions and practices related to participatory and interactive journalism emphasize the dialogical aspects of journalism. However, throughout history, the idea of dialogue in journalism has taken a variety of forms. ...
  • Dialogues and Difficulties. Transnational Cooperation in Journalism Education. 

   Orgeret, Kristin (Chapter; Peer reviewed; Chapter, 2016)
   The profession and pedagogy of journalism are both at a crossroads, and questions linked to how journalism education can best provide skills, knowledge and experiences that enable students to contribute positively to ...
  • Digital Challenges on the Norwegian Media Scene 

   Ottosen, Rune; Krumsvik, Arne Håskjold (Nordicom Review;33 (2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article summarises findings from a research project on the digitisation of Norwegian newsrooms, analysing trends in the industry and changes in user-habits. Findings suggest that most journalists are positive about ...
  • Digital Innovation During Terror and Crises 

   Konow Lund, Maria; Hågvar, Yngve Benestad; Olsson, Eva-Karin (Digital Journalism;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-25)
   Terror attacks are moments of chaos and destabilization. From a journalistic perspective, terror attacks disrupt everyday news work where journalists find themselves struggling to restore order and report the event at hand ...
  • Digital Journalism (Studies); Defining the Field 

   Eldridge II, Scott A.; Hess, Kristy; Tandoc JR, Edson; Westlund, Oscar (Chapter; Peer reviewed, 2020-10-12)
   This book brings together a collection of articles published in a Digital Journalism special issue in 2019 titled “Digital Journalism (Studies) - Defining the Field”, edited by the four of us in our capacity as the Digital ...