Recent Submissions

 • Confronting stereotypes, racism and xenophobia in Oslo Museum – Intercultural Museum (IKM) 

  Vaagan, Robert Wallace; Bothner-By, Annelise R. (Intercultural Communication Studies (ICS);2020, Vol 29, No 1, Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Museums play an important role in society as repositories of culture history and knowledge, and also as meeting places for visitors. Oslo Museum – Intercultural Museum (IKM) is a municipal museum located in the Norwegian ...
 • Forsiktige forskere, engasjerte journalister 

  Dalen, Lars Sandved (Mediehistorisk tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Enkeltforskere har snakket om sammenhengen mellom CO₂-utslipp og klimaoppvarming i 150 år. Fra 1950-tallet økte interessen for fenomenet. I hvilken grad var denne innsikten en del av offentlig norsk debatt, og hvordan ble ...
 • A critical analysis of the digitization of healthcare communication in the EU: A comparison of Italy, Finland, Norway and Spain. Presented at IAMCR, 7-11. July 2019. 

  Vaagan, Robert Wallace; Toset, Anna Sendra; Farré, Jordi; Torkkola, Sinika; Lovari, Alessandro (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This article provides a critical analysis of the digitization of healthcare communication in Italy, Finland, Norway, and Spain. Particularly, we focus on organizational communication and interactions among institutions, ...
 • Fire diskurser om korona: Autoritet, ansvar og virkelighetsbilder i helsejournalistikk om covid‑19 i VG og Dagbladet 

  Hågvar, Yngve Benestad (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Covid-19-pandemien fikk massiv mediedekning da den kom til Norge våren 2020. Samspillet mellom helseautoriteter, politikere og medier er i slike tilfeller avgjørende for hvilken forståelse av pandemien som blir etablert i ...
 • Political communication in East Africa: An introduction 

  Orgeret, Kristin; Rønning, Helge (Journal of African Media Studies;Volume 12, Number 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-01)
  For a long time, the role of media and communication in African politics was relatively neglected. This neglect can, as Leila Demarest2 argues, to some extent be explained by the authoritarian turn that took place in many ...
 • The Epistemologies of Breaking News 

  Ekström, Mats; Waldenstrom, Amanda; Westlund, Oscar (Journalism Studies;Volume 22, 2021 - Issue 2: Future on Journalism, Journal article; Peer reviewed, 2021-01-28)
  The study analyses the epistemologies of online breaking news, focusing on the distinctive epistemic practices and challenges in the production of continuous news updates and online live broadcast. The analytical framework ...
 • News: Mobiles, Mobilities and Their Meeting Points 

  Duffy, Andrew; Ling, Rich; Kim, Nuri; Tandoc JR, Edson; Westlund, Oscar (Chapter; Peer reviewed, 2020-10-29)
  In the field of quantum mechanics (at least in its more accessible and demotic form), Heisenberg’s Uncertainty Principle states that the more precisely the position of a particle can be established, the less possible it ...
 • The Public Face of an Epidemic Risk: Personalization of an Ebola Outbreak in Nordic Media 

  Hornmoen, Harald; Andersen, Nina Blom (Chapter; Peer reviewed, 2020-10-11)
  This chapter explores how newspapers in Denmark and Norway both verbally and visually framed and personalized risk and crisis assessments and scenarios following the Ebola outbreak in West Africa in 2014. Our point of ...
 • Activism as political action in Uganda: The role of social media 

  Selnes, Florence Namasinga; Orgeret, Kristin Skare (Journal of African Media Studies;Volume 12, Number 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-01)
  The article discusses political activism in Uganda and the role of social media. It focuses on two specific cases, the 2011 ‘Walk-to-Work’ and the 2017 ‘Pads4Girls’ campaigns in order to contribute to better understanding ...
 • Sårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norskemediefrilansere i en endringsutsatt bransje 

  Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-25)
  Som en følge av strukturelle og økonomiske endringer i den norske mediebransjen, ser andelen frilansere og midlertidige ansatte ut til å øke. Denne artikkelen undersøker gjennom kvantitative data og ulike maktperspektiver ...
 • Relasjoner ved enden av Regnbuen 

  Simonsen, Anne Hege (Nordlit;Nr 47 (2020): Hamsun i Tromsø VII, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-11)
  I selvbiografien Regnbuen ga Marie Hamsun sin ektemann Knut en psyke, en kropp og en familie. For dette gløttet inn i Hamsuns private hjem ble hun lønnet med ærbødighet fra en i utgangspunktet lite vennlig offentlighet. ...
 • Communal News Work: COVID-19 Calls for Collective Funding of Journalism 

  Olsen, Ragnhild Kristine; Pickard, Victor; Westlund, Oscar (Digital Journalism;Volume 8, Issue 5, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-28)
  It is widely held that journalism, journalists and news all play important roles for democracy and an informed citizenry. News publishers have journalistic authority and are oftentimes seen as one of the most important ...
 • East/West: New Divisions, New Connections in a Populist Political Reality 

  Vaagan, Robert Wallace (Intercultural Communication Studies;Vol 28, No 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
  This paper takes as its title the overall theme of the 25th Conference of The International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS). Delivered as the brief presidential address at the opening of the ...
 • Kommunikasjonsrådgiverne i norske departementer: En «ny» type byråkrater i skjæringsfeltet mellom politikk og administrasjon? 

  Figenschou, Tine Ustad; Kolltveit, Kristoffer (Norsk statsvitenskapelig tidsskrift;Årgang 36, nr. 2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
  I offentlige byråkratier over hele den vestlige verden har det de siste årene blitt ansatte flere kommunikasjonsrådgivere, ofte med bakgrunn fra journalistikken. Disse aktørene er ansatt som byråkrater, men jobber i enkelte ...
 • Transnational contextualisation: seeing the world from there, here and in-between 

  Eide, Elisabeth (Identities: Global Studies in Culture and Power;, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-04)
  This article discusses experiences harvested when communicating migration research from an academic position as media researcher, partly influenced by other positions. It discusses transnational literacy illustrated by the ...
 • Competition, Change, and Coordination and Collaboration: Tracing news executives’ perceptions about participation in media innovation 

  Westlund, Oscar; Krumsvik, Arne H.; Lewis, Seth C. (Journalism Studies;Volume 22, 2021 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-09)
  Technological disruptions and increasing competition in the digital mediascape have fundamentally altered the market conditions for news media companies, raising corresponding concerns about the future of journalism. News ...
 • Reconstructing investigative journalism at emerging organisations 

  Konow Lund, Maria (The Journal of Media Innovations;Vol 6 No 1 (2020): Special issue: Media Innovation and Social Change, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-06)
  While academic research has mainly focused on how legacy media organisations conduct their general news production work, fewer studies have focused on specialised practices such as investigative journalism in relation to ...
 • Social media in Uganda: revitalising news journalism? 

  Orgeret, Kristin; Selnes, Florence Namasinga (Media, Culture and Society;Volume: 42, issue: 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-22)
  The article discusses the role of social media in relation to the traditional journalistic sphere in Uganda. Through an analysis of how journalists in three Ugandan newspapers use social media in their daily work, the ...
 • Et fotoprosjekt om å være adoptert og om det å se seg selv i sitt eget barn 

  Binh Hegna, Kjersti (Master thesis, 2020)
  Sammendrag Dette prosjektet er en praktisk-teoretisk masteroppgave som utforsker aspektene ved identitet og adopsjon. "bio" utforsker hvordan dokumentarfotografiet kan brukes som en måte å visualisere likheter og ulikheter ...
 • Multi-ethnic girls’ social positionali Identities in educational transitions 

  Roth, Solveig Iren; Stuedahl, Dagny (Girlhood Studies An Interdisciplinary Journal;Volume 13: Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-01)
  In this article, we examine the case history of a young multi-ethnic Norwegian girl, whom we call Anna, from the age of 15 to 17 to show how her self-understanding of positionings within her educational transitions illustrates ...

View more