Utgitt av Norsk Mediehistorisk Forening Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0. Betingelsene kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no
Except where otherwise noted, this item's license is described as Utgitt av Norsk Mediehistorisk Forening Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0. Betingelsene kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no