Utgitt av Norsk Mediehistorisk Forening Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0. Betingelsene kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Utgitt av Norsk Mediehistorisk Forening Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0. Betingelsene kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no