• Hvordan kan dannelsesperspektivet i KRLE forstås? 

      Faba-Sack, Leonardo Gari (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven forsøker å svare på spørsmålsstillingen Hvordan kan dannelsesperspektiv i kristendom, religion, livssyn og etikk (heretter KRLE ) forstås? For å gjøre dette har jeg hentet kunnskap fra politiske styrings ...