• Gutters mytiske verden – en studie av identitet og lesemotstand 

      Onstad, Morten Rygh (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven handler om gutter, lesing og identitet. Formålet med masteroppgaven er å undersøke gutters forhold til skjønnlitteratur i skolen gjennom identitetsbegrepet. Undersøkelsen er basert på to kvalitative ...