• 22. juli som undervisningsinnhold i skolen 

   Vorkinn, Aurora (Master thesis, 2020)
   Masterprosjektet «22. juli som undervisningsinnhold i skolen» skisserer hvilke didaktiske muligheter som ligger i et gitt undervisningsopplegg om 22. juli. Oppgaven tar utgangspunkt i den danningsteoretiske didaktikken til ...
  • 22. juli: et bidrag til demokratiopplæringen mot voldelig ekstremisme 

   Nguyen, Anne (Master thesis, 2021)
   Masterprosjektet tar for seg hvordan terrorhendelsene 22. juli 2011 kan brukes i samfunnsfag på grunnskolen, for å bidra i forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I denne studien har jeg hatt mer ...
  • Etter terroren kom til Norge – 22. juli i klasserommet 

   Hafslund, Janne (Master thesis, 2018)
   Mastergradsprosjektet "Etter terroren kom til Norge" har hatt som mål å undersøke hvordan 22. juli-angrepene formidles i norsk skole i dag. Studien tar utgangspunkt i forskning på hvordan ettertiden har forholdt seg ...