Show simple item record

dc.contributor.advisorØrmen, Torfinn
dc.contributor.authorBruland, Ingvill
dc.date.accessioned2018-09-19T05:12:17Z
dc.date.available2018-09-19T05:12:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6187
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractUndervisning om evolusjon er, om en leser i litteraturen og ser til land som USA, et emne som for mange kan oppleves kontroversielt å undervise om. Debatten handler ofte om det å inkludere religiøse perspektiver som et supplement til teorien eller erstatning av denne. I Norge er det ikke utført like mange studier om det å undervise om evolusjon og inkludere religiøse perspektiver. Formålet med oppgaven er å utforske om det er en sammenheng mellom personlig livssynsoppfatning og handlingsvalgene foretatt i undervisning om evolusjon. Det teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i en modell over ulike normkategorier etter Gunnel Colnerud (1995), da det bak læreres handlingsvalg ofte ligger en rekke normer og motiver som er godt sveiset inn i hverandre. Oppgavens kontekst omhandler religion og vitenskap som ulike disipliner og ser på evolusjonsteorien og skapelsesberetningen. Selve utvalget fordeler seg på syv ungdomsskolelærere med ulike livsynsoppfatninger: ateist, kristen med teistisk synspunkt, young-earth kreasjonist, lutheraner og humanetiker. Metoden som blir brukt er fenomenologisk metode med et hermeneutisk synspunkt for å spesifisere meningene som søkes og finne en gyldig allmenn forståelse. Oppgaven identifiserer at personlige livssynsoppfatninger kan påvirke handlingsvalgene, men at det ofte er en kombinasjon mellom de ulike normkategoriene. En uventet variabel er at det for to av informantene viser seg å foreligge særskilte systemnormer for skolen som kan se ut til å innvirke på handlingsvalgene i større grad enn for de andre informantene. Oppgaven konkluderer med at det ser ut til at personlige livssynsoppfatninger kan innvirke på handlingsvalgene i forbindelse med undervisning om evolusjon, men at de må ses i sammenheng med de andre normkategoriene i modellen til Colnerud (1995).en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectEvolusjonsteorien
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectNormkategorieren
dc.subjectLivssynsoppfatningen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.titlePersonlig livssyn i konflikt med undervisning om evolusjonsteori?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record