• Hvordan opplever mennesker med barnevernserfaring å få egne barn? 

      Aas, Linn Marit (Master thesis, 2019)
      Oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med fem informanter, som har til felles at de i sin ungdomstid bodde på en eller flere institusjoner, og at de i dag har egne barn. Jeg ønsket å finne ut av om de opplevde å ha ...