• Effects of a meaningful, a discriminative, and a meaningless stimulus on equivalence class formation 

   Fields, Lanny; Arntzen, Erik; Nartey, Richard K.; Eilifsen, Christoffer (Journal of the experimental analysis of behavior;97(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Thirty college students attempted to form three 3-node 5-member equivalence classes under the simultaneous protocol. After concurrent training of AB, BC, CD, and DE relations, all probes used to assess the emergence of ...
  • Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background 

   Pintilie, Oana; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This study examined the effectiveness of Equivalence-Based Instruction (EBI) in teaching Norwegian health concepts to adults with a foreign background. In this stimulus control arrangement, we also wanted to see if using ...
  • Effects of meaningful stimuli contained in different numbers of classes on equivalence class formation 

   Mensah, Justice; Arntzen, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Previous experiments have investigated the function of using pictures or meaningful stimuli on equiv- alence class formation. For example, when attempting to form three 5-member classes (A → B → C → D → E), ...
  • Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse 

   Eilifsen, Christoffer; Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en ...
  • Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser 

   Dechsling, Anders; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Matching-to-sample prosedyrer brukes frekvent for både å trene og teste for stimulusekvivalensklasser, og testen er godt egnet for å avdekke hvorvidt egenskapene i stimulusekvivalens er til stede. For å kunne teste for ...
  • En atferdsanalytisk tilnærming til kategorisering 

   Bevolden, Kristiane Rustad (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   Article 1 presents an overview of cognitive and behavior analytical approaches to categorization and concept formation. Particular emphasis is placed on how the phenomena can be understood in conjunction with the formation ...
  • En oversikt over atferdsanalytisk bidrag som er knyttet til forbedring av livskvalitet hos personer med demens 

   Steingrimsdottir, Hanna S; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Årgang 46, Nummer 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Med økende gjennomsnittsalder i befolkningen blir det flere som får aldersrelaterte sykdommer som demens. Denne gruppe sykdommer kjennetegnes av progredierende begrensninger i individets kognitive fungering. Det vil si at ...
  • Endret responsallokering som en funksjon av sannsynlighet for gevinst i en spillsituasjon 

   Lian, Torunn; Østrem, Camilla; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, Nummer 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Tidligere studier på effekter av stimuluskontrollprosedyrer innen spilling og spillavhengighet har vist at valg av spillemaskin kan komme under kontroll av kontekstuelle stimuli gjennom betinget diskriminasjonstrening. ...
  • Enhanced Equivalence Projective Simulation: A Framework for Modeling Formation of Stimulus Equivalence Classes 

   Abolpour Mofrad, Asieh; Yazidi, Anis; Abolpour Mofrad, Samaneh; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (Neural Computation;Vol. 33, No. 2, Journal article; Peer reviewed, 2021-02-01)
   Formation of stimulus equivalence classes has been recently modeled through equivalence projective simulation (EPS), a modified version of a projective simulation (PS) learning agent. PS is endowed with an episodic memory ...
  • Equivalence Projective Simulation as a Framework for Modeling Formation of Stimulus Equivalence Classes 

   Abolpour Mofrad, Asieh; Yazidi, Anis; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (Neural Computation;Volume 32, No. 5, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-14)
   Stimulus equivalence (SE) and projective simulation (PS) study complex behavior, the former in human subjects and the latter in artificial agents. We apply the PS learning framework for modeling the formation of equivalence ...
  • Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter? 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse ...
  • Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? : en effektstudie 

   Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Interteaching, eller samlæring, er kjent fra internasjonal litteratur, men er også benyttet i Norge. Samlæring dreier seg om kunnskapsutvikling ved at studenter arbeider i par. Samlæring har vist seg effektivt i små ...
  • Establishing equivalence classes in children using familiar and abstract stimuli and many-to-one and one-to-many training structures 

   Arntzen, Erik; Nikolaisen, Silje Lunde (European Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In the present experiment, the effects of responding in accordance with stimulus equivalence were tested using one-to-many (OTM) and many-to-one (MTO) training structures and familiar and abstract stimuli. Sixteen typically ...
  • Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening 

   Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne studien undersøkte om sju barneskoleelever i alderen åtte til ti år framviste enkel forståelse av matematiske begreper etter matching-to-sample (MTS) trening og test for stimulusekvivalens. Stimulussettet besto av ...
  • An Explorative Study on Heuristic Effects of Healthy Food Labels in an Online Shopping Situation 

   Fagerstrøm, Asle; Richartz, Philip; Arntzen, Erik; Sigurdsson, Valdimar (Procedia Computer Science;Volume 181, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-22)
   This study focuses on the representativeness heuristic effects of healthy food labels on consumer choice of healthy food. A within-subject experiment was arranged to identify whether consumers rely on representativeness ...
  • The Expression of equivalence classes influenced by distractors during DMTS test trials 

   Arntzen, Erik; Vie, Aleksander (European Journal of Behavior Analysis;14(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   When training and testing are conducted with trials presented in a delayed matching to sample (DMTS) format, mediating behaviors may occur during the delay that separates sample offset and comparison onset. In some cases, ...
  • Eye-tracking: Et historisk innblikk og hva som måles 

   Sadeghi, Pedram; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Nummer 2 (Vinter 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Historisk sett har forskning på det okulære systemet vært av stor interesse. Teknologiske nyvinninger har gitt muligheter for å kunne forstå det okulære systemet bedre, noe som har resultert i spesifikke enheter for ...
  • Fixating, attending, and observing: a behavior analytic eye-movement analysis 

   Hansen, Steffen; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis;16(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-10-01)
   The use of eye-tracking technology to study eye-movements has increased substantially over the last decade. For instance, areas that relate to image scanning, matching-to-sample learning, driving, and reading exhibit this ...
  • Formasjon av stimulusklasser ved observasjon 

   Sagstad, Unni (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   Forskere er enig om at læring gjennom modellering eller observasjon er viktig område i et utviklings- og læringsperspektiv. Observasjonslæringsferdigheter omtales ofte som en sentral del av etablering av sosial kompetanse ...
  • Funksjonelle analyser: status, utfordringer og veien videre 

   Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article provides an overview of the status and ongoing discussions within the area referred to as functional analyses. In addition, some important future directions are pointed out. Functional analysis has been an ...