• Hvor robust er samsvaret mellom respondering på matching-to-sample tester og sorteringstester? 

   Bevolden, Kristiane Rustad; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med dette eksperimentet var å undersøke om samsvaret mellom resultatene på en matching-to-sample (MTS) test og sorteringstester også er gjeldende ved bruk en Many-to-One (MTO) treningsstruktur. Vi ønsket å gjøre ...
  • Identity matching in a person with Alzheimer's disease 

   Brogård-Antonsen, Anette; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis (EJOBA);, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-02)
   In the present study, a 91-year-old woman with Alzheimer’s disease participated. The purpose of the experiment was to study how repetitions of conditions affected correct responding in identity matching-to-sample. The ...
  • Improving reading fluency: a literature review and an empirical study 

   Halldorsdottir, Lilja Yr (MALKS;2011, Master thesis, 2011)
   In a modern society it is important to know how to read since reading is an essential part of almost every aspect of daily life. Despite increased literacy in Western Europe the last decades many children never become ...
  • Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;39(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Atferdsanalyse som fagdisiplin, eller vitenskapelig system, kan inndeles i arbeidsområder eller subsystemer, som bør være gjensidig relaterte og avhengige for å utvikle hele systemet. Subsystemene er konseptuell atferdsanalyse, ...
  • Klasseinndeling og stimulusekvivalens: Bruk av sortering for å demonstrere ekspansjon av stimulusklasser 

   Dechsling, Anders (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   Stimulusekvivalensklasser har tradisjonelt blitt dokumentert i matching-to-sample (MTS) format. Nylige studier har vist at sortering av stimuli kan dokumentere arbitrære stimulusklasser og at det er et høyt samsvar mellom ...
  • Kontekstuell kontroll og gevinstparametere som påvirker responsallokering i en virtuell spillsituasjon 

   Liljedahl, Nikolai Grindevoll; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Nummer 2 (Vinter 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Studien undersøkte om sannsynlighet for gevinst påvirket valg av spillemaskin. En kombinert innen-subjekt og gruppedesign pre-, post- og reverseringstest ble arrangert og betinget diskriminasjonstrening ble gjennomført. ...
  • Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat 

   Torve, Bjørn André; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årg 47, nr 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Tidligere studier har vist at spilling på spillautomater kan komme under kontroll av stimuli i omgivelsene. Ytterligere kunnskap om hvilke miljøhendelser som kan komme til å kontrollere slik atferd, kan bidra til en bedre ...
  • Meaningful Events in Cognitive and Behavioral Psychology Research Approaches: A 6-Year Literature Review 

   Oliveira, Marileide; Arntzen, Erik (Brazilian Journal of Behavior Analysis;volum 17, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The concept of meaning has been a traditional object of scientific study over recent decades within the behavioral and cognitive psychology fields. The former defines meaningful events in terms of their existing or acquired ...
  • Miljøet i atferdsanalyse 

   Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1), Journal article, 2011)
   I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og ...
  • Mimicking Meaningfulness: stimulus equivalence and meaning 

   Nartey, Richard Korley (Master thesis, 2010)
   The current paper reflects on some of the basic issues in the concept of stimulus equivalence as proposed by Murray Sidman. The paired-associate paradigm was the predominant method being employed to demonstrate how organisms ...
  • Motivating Events at the Point of Online Purchase: An Online Business-to-Business Retail Experiment 

   Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik; Volden, Marius (Procedia Computer Science;Volume 181, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-22)
   The point of online purchase includes the location and conditions in which an online transaction takes place. The term usually comprises the presentation of the products available for purchase by consumers as well as the ...
  • Navngiving og emergens av stimulusekvivalensklasser hos barn 

   Augland, Hanne; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Rollen navngivning har ved emergens av ekvivalensklasser har lenge vært omdiskutert. Navngiving har blant annet blitt foreslått som unødvendig, men med en mulig fasiliterende rolle. I den presenterte studien deltok fem ...
  • Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: et pedagogisk virkemiddel 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De grunnleggende begrepene, termene, operasjonene eller måtene å arrangere miljøbetingelsene på, fremstilles i den atferdsanalytiske litteraturen med ulike forkortelser eller notasjoner. Notasjon med bokstaver og symboler ...
  • Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon 

   Deiss, Manuela Dora (Master thesis, 2010)
  • Om begreper: Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse 

   Løkke, Jon A; Løkke, Gunn E H; Arntzen, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   In dictionaries, the “self” is described as “… a central and unique side to an individual´s personality, characterized by the individual´s organized and lasting experiences of his or her identity.” For behaviorists the ...
  • Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Begrepet naming har ulik betydning innen ulike deler av den atferdsanalytiske litteraturen. Når samme begrep brukes for ulike atferdsfenomen kan det lett oppstå misforståelser. I denne artikkelen identifiserer vi hvordan ...
  • Om verbal atferd og stimulusekvivalens 

   Augland, Hanne (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   Ever since B. F. Skinner published Verbal Behavior, his radical behavior analytic approach to language development has been considered controversial. Hence, Article 1 accounts for verbal behavior as either an operant or a ...
  • On Motivating Operations at the Point of Online Purchase Setting 

   Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik (The Psychological Record;63 (2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Consumer behavior analysis can be applied over a wide range of economic topics in which the main focus is the contingencies that influence the behavior of the economic agent. This paper provides an overview on the work ...
  • On recent attempts to rebrand “behavior analysis” as “behavior science” 

   Carr, James E.; Luke, Molli M.; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis (EJOBA);Volume 21, 2020 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-04-25)
   In recent years, behavior analysts have increasingly used the term behavior science to describe the discipline behavior analysis. These “rebranding” efforts have not been concentrated in any particular domain of behavior ...
  • On the acquisition of conditional discrimination in typically developing children: effects of training procedures and experimental variables 

   Kvia, Marita (MALKS;2013, Master thesis, 2013)
   When training typically developing preschool children in the facilitation of conditional discrimination, several studies have implemented various training procedures. Experimental variables besides the training procedures ...