Show simple item record

dc.contributor.authorBredal, Anja
dc.contributor.authorStefansen, Kari
dc.date.accessioned2023-02-21T14:41:03Z
dc.date.available2023-02-21T14:41:03Z
dc.date.created2023-01-31T09:54:35Z
dc.date.issued2022-10-17
dc.identifier.citationTidsskriftet Norges Barnevern. 2022, 99 (2-3), 130-147.en_US
dc.identifier.issn0800-1014
dc.identifier.issn1891-1838
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3052841
dc.description.abstract«Vold i hjemmet / Barnet vitne til vold i nære relasjoner» er den vanligste voldskategorien i barneverntjenestens meldingsstatistikk, men det er forsket lite på hvordan slike saker håndteres. I artikkelen undersøker vi voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten i fasen etter samlivsbrudd med voldelig partner, gjennom en analyse av kvalitative intervjuer med 40 voldsutsatte mødre. I dette materialet identifiserer vi to tilnærmingstyper som kvinnene opplevde å bli møtt med av barneverntjenesten. En foreldrekonflikttilnærming der kvinnene opplever at barneverntjenesten ikke anerkjenner at far har vært voldelig mot mor, og at barna har levd med vold, og en voldstilnærming der kvinnene opplever at barneverntjenesten anerkjenner at det har vært vold. En voldstilnærming er imidlertid ikke ensbetydende med god hjelp. Opplevelsen av god hjelp er koplet til å bli sett som voldsutsatt mor, og ikke bare som omsorgsutøver. "Violence in the home / Child exposed to family violence " is the most common category of violence in the child welfare service's (CWS) administrative statistics, but little research has been done on how such cases are handled. In this article, we examine abused mothers’ experience with the CWS during the phase after a break-up with their partner, based on an analysis of qualitative interviews with 40 abused mothers. The women's stories point to two main approaches: a parental conflict approach where the women experience that the CWS does not recognize that the father has been violent towards the mother, and that the children have lived with violence, and a violence approach where the women experience that the CWS acknowledges that there has been violence. However, a violence approach does not guarantee good help. The experience of good help is linked to being seen as an abused mother, and not only as a caregiver.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskriftet Norges Barnevern;Nr 2–3 – 2022 | Vol. 99
dc.titleVold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudden_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.5
dc.identifier.cristin2119431
dc.source.journalTidsskriftet Norges Barnevernen_US
dc.source.volume99en_US
dc.source.issue2-3en_US
dc.source.pagenumber130-147en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record