Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchmid, Evi
dc.contributor.authorBreilid, Nils
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-09-27T06:54:24Z
dc.date.available2022-09-27T06:54:24Z
dc.date.created2022-05-16T06:27:48Z
dc.date.issued2022-05-30
dc.identifier.citationSøkelys på arbeidslivet. 2022, 39 (2), 1-15.en_US
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021586
dc.description.abstractArtikkelen omhandler praksisbrevordningen, et toårig praksisbasert løp i videregående opplæring som ble innført som tiltak mot frafall på yrkesfag. I 2016 fikk fylkeskommunene plikt til å ha minst ett tilbud om praksisbrev. Basert på statistiske data fra fylker som har brukt ordningen, og intervju med ansvarlige for implementeringen i fylkeskommunene undersøker artikkelen hvordan ordningen praktiseres, og hvordan ansvarlige i fylkeskommunene vurderer ordningen. Funnene viser at alle involverte fylkeskommuner praktiserer ordningen som delmål på vei mot fullt fagbrev, og at ordningen på denne måten ivaretar både sosiale og økonomiske hensyn.en_US
dc.description.abstractThis article focuses on the training practice scheme, a two-year apprenticeship scheme that was implemented as a measure to reduce dropout from vocational education and training (VET). From 2016, counties have been obliged to offer a two-year apprenticeship in at least one VET programme. Based on statistical data from counties using the scheme, and interviews with those responsible for its implementation, this article examines how the scheme is used. Findings show that the counties understand it as a partial qualification on the way to a full vocational qualification, and that the scheme thus balances both social and economic goals.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesSøkelys på arbeidslivet;Årgang 39, nr. 2-2022
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectVideregående opplæringen_US
dc.subjectFagopplæringen_US
dc.subjectYrkesopplæringen_US
dc.subjectAlternative opplæringstilbuden_US
dc.subjectPraksisbreven_US
dc.subjectFrafallen_US
dc.subjectUpper secondary educationen_US
dc.subjectVocational educationen_US
dc.subjectVocational trainingen_US
dc.subjectAlternative pathwaysen_US
dc.subjectTraining practice schemesen_US
dc.subjectDropouten_US
dc.titleFor dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommuneneen_US
dc.title.alternativeFor those who wish to go another way: Implementation and practice of the training practice certificate scheme in countiesen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/spa.39.2.2
dc.identifier.cristin2024721
dc.source.journalSøkelys på arbeidsliveten_US
dc.source.volume39en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber1-15en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal