Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Håkon
dc.contributor.authorStokstad, Sigrid
dc.contributor.authorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.authorBerg, Ida Uppstrøm
dc.date.accessioned2022-03-14T14:55:09Z
dc.date.available2022-03-14T14:55:09Z
dc.date.created2021-12-15T11:05:53Z
dc.date.issued2021-12-14
dc.identifier.citationNordisk kulturpolitisk tidsskrift. 2021, 24 (2), 173-189.en_US
dc.identifier.issn2000-8325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985113
dc.description.abstractPrivate donasjoner har blitt utpekt som en av de underliggende mekanismene som former den politiske dynamikken i kultursektoren, og det er i Norge en lang historie for at privatpersoner donerer eller finansierer kunst som del av offentlige budsjetter og virksomheter. Samtidig blir private samleres innflytelse over offentlig kunstvirksomhet og vårt felles byrom ofte ansett som kontroversielt, både i kultursektoren og i den allmenne offentligheten. I denne artikkelen har vi studert mediedebatten og den kommunale saksgangen rundt etableringen av en skulpturpark på Ekeberg i Oslo. Vi har særlig vært interessert i gaveperspektivet som del av det offentliges forvaltning av vårt sanselige byrom. Parken ble initiert og finansiert av eiendomsinvestor og kunstsamler Christian Ringnes, i samarbeid med Oslo kommune. Debatten og den kommunale behandlingen varte fra 2007 til 2013, da parken ble offisielt åpnet. I artikkelen undersøker vi hvilke temaer som ble debattert og hvordan disse viser ulike estetiske innganger, hvem som var de sentrale aktørene og hvordan debatten påvirket arbeidet med å realisere parken. De viktigste aktørene i debatten har vært naboer og andre som har organisert seg i en folkelig protestaksjon, lokalpolitikere i Oslo kommune og Bydel Nordstrand, Christian Ringnes og andre som arbeider med Ekebergprosjektet, kunstnere/kunstkritikere og journalister/kommentatorer i avisene. Datamaterialet som analysen bygger på er avisartikler, kommunale sakspapirer og intervjuer med sentrale aktører i debattene.en_US
dc.description.sponsorshipArtikkelen er utformet innenfor rammen av forskningsprosjektet Political Dynamics of the Cultural Sector (POLYCUL), finansiert av Norges forskningsråd, med prosjektnummer 302199.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk kulturpolitisk tidsskrift;Årgang 24, nr. 2-2021
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectSkulpturparkeren_US
dc.subjectOffentlig-privat samarbeiden_US
dc.subjectLokal kulturpolitikken_US
dc.subjectOffentlig debatten_US
dc.subjectKunstadministrasjonen_US
dc.subjectKunstpolitikken_US
dc.titlePrivate kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Osloen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2000-8325-2021-02-06
dc.identifier.cristin1968756
dc.source.journalNordisk kulturpolitisk tidsskriften_US
dc.source.volume24en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber173-189en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 302199en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal