Recent Submissions

 • Bør journalføringsplikten avvikles? 

  Andresen, Herbjørn (Norsk arkivforum;Nr. 27, Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Arkivlovutvalget fremsatte i NOU 2019:9 en påstand om at dagens journalføringspraksis har bidratt til dårligere arkiver, og at den har utspilt sin rolle. Argumentene som begrunner dette synet finnes på litt ulike steder i ...
 • The Bodil Biørn collection and its community of records: A responsibility with the victims 

  Bermúdez Qvortrup, Natalia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In early 2000’s, senior archivist Vilhelm Lange came across a collection of records at the National Archive of Norway (from here on Riksarkivet), that help document the Armenian Genocide and thus have immense cultural ...
 • What do you pay for all you can eat? Pricing practices and strategies in streaming media services 

  Colbjørnsen, Terje; Hui, Alan; Solstad, Benedikte (Journal of Media Business Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-06)
  The role that prices play for streaming media services is yet to be comprehensively and comparatively analysed with an international outlook. In this paper, we present results on music and video streaming prices, based on ...
 • Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries 

  Sundet, Vilde Schanke; Colbjørnsen, Terje (Mediekultur;Vol. 37 No. 70 (2021): Streaming media: production, interfaces, content and users, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-22)
  This article explores streaming across the cultural industries, drawing on 39 interviews with CEO/top-level industry executives working in the Norwegian music, film, television, and book industries. We examine two broad ...
 • Only as Special as Necessary: Adapted Books in a Universal Design Perspective 

  Berget, Gerd (Studies in Health Technology and Informatics;Volume 282: Universal Design 2021: From Special to Mainstream Solutions, Chapter; Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Providing access to high quality books for all types of readers is a premise for cultural democracy. Many people, however, have challenges reading mainstream books. There might be diverse reasons why people find reading ...
 • Patafysikk for begynnere - Øyvind Torseters bildebøker Mister Random, Avstikkere og Koblinger 

  Ridderstrøm, Helge (Barnelitterært forskningstidsskrift;Volume 12, No. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-01)
  Artikkelen ser Øyvind Torseters Mister Random (2002), Avstikkere (2007) og Koblinger (2013) i lys av patafysikk, en filosofisk retning som oppstod med den franske forfatteren Alfred Jarry på slutten av 1800-tallet og ...
 • Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19 

  Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (Nordic Journal of Library and Information Studies;Vol. 2, No. 1, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-15)
  As the Covid-19 pandemic hit the world and Norway in 2020, libraries were among the institutions that were impacted. The social mission of libraries to stay open and offer services, cultural experiences and reliable ...
 • Samtaler som stimulerer til språkutvikling En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversitetet 

  Jonsmoen, Kari Mari (UNIPED;Årgang 44, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-29)
  I 2018–2020 prøvde OsloMet – storbyuniversitetet ut et språkmakkertilbud for studenter med et annet førstespråk enn norsk. Tilbudet har som mål å fremme andrespråkstudentenes ferdigheter i norsk og dermed stimulere til økt ...
 • Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory 

  Tveit, Åse Kristine (New Review of Children's Literature and Librarianship;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-26)
  Fictional works about libraries and their different roles have been published over the centuries and read with delight among librarians as well as among the broader audience. Still, literary descriptions of libraries seem ...
 • Digital hjelp på biblioteket 

  Olsen, Heidi Kristin; Skare, Roswitha; Vårheim, Andreas (Skriftserien;2020, Chapter, 2020)
  Bibliotek yter hjelp med digitale gjøremål i hverdag som i krisetider. Brukere av folkebibliotekene verden over trenger hjelp med mye annet enn å finne riktig bok, for eksempel hjelp med digitale tjenester eller verktøy. ...
 • Sociomaterial Paradoxes in Global Academic Publishing: Academic Literacies at the Intersection of Practice and Policy 

  Rounsaville, Angela; Zemliansky, Pavel (College English;Vol. 82, No. 6, Peer reviewed; Journal article, 2020-07-31)
  The creeping dominance of Anglophone-center journals as the most viable publication venues worldwide has resulted in the ubiquity of English as “the language” for academic publishing as well as the preeminence of Western ...
 • The link between flipped and active learning: a scoping review 

  Li, Rita; Lund, Andreas; Nordsteien, Anita (Teaching in Higher Education;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-20)
  Flipped learning in higher education is becoming increasingly widespread. Although the number of flipped learning articles has increased since 2011, systematic reviews of flipped learning have been criticized for lacking ...
 • Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level 

  Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (Higher Education;volume 81, issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2020-06-03)
  This article deals with internationalization in the field of higher education, focusing on the impact of transnational academic mobility on the university communities. Drawing on the results of a qualitative research study ...
 • Researcher attitudes toward data sharing in public data repositories: a meta-evaluation of studies on researcher data sharing 

  Thøgersen, Jennifer Lea; Borlund, Pia (Journal of Documentation;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-31)
  Purpose – The purpose of this paper is to report a study of how research literature addresses researchers’ attitudes toward data repository use. In particular, the authors are interested in how the term data sharing is ...
 • Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implications 

  Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim; Øfsti, Olav Marius (International Journal of Cultural Policy;, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-22)
  Streaming services have emerged as increasingly important access points for cultural content, often promising, as Netflix does, ‘unlimited entertainment’. However, the actual conditions of availability remain under-examined. ...
 • Challenges to learning and leading the digital workplace 

  Hult, Helena Vallo; Byström, Katriina (Studies in Continuing Education;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-14)
  Digitalisation does not only transform material constructions of workplaces and work but also social constructions for employees’ interaction and learning at work. In this paper, we explore emerging challenges related to ...
 • Klassifikasjon og indeksering 

  Ådland, Marit Kristine; Anjer, Jon (Book, 2009)
  Dette materialet er skrevet for studentene til bruk 1. år ved bibliotek- og informasjonsstudiene, Høgskolen i Oslo. Første versjon ble utarbeidet i undervisningsåret 1996/97 i flere deler av Jon Anjer. Etter dette har det ...
 • Bibliotekaren som rettleiar: Kompetanseutvikling og erfaringsdeling i eit akademisk bibliotek 

  Bøyum, Idunn; Byström, Katriina (Skriftserien;, Chapter; Peer reviewed, 2020-12-15)
  Kontinuerleg læring og kompetanseutvikling er naudsynt for dei fleste profesjonar. Bibliotektilsette er ikkje noko unnatak, og frå 90-talet har forsking innan bibliotek- og informasjonsfag retta merksemda mot læring og ...
 • The migration and preservation of six Norwegian municipality record‐keeping systems: Lessons learned 

  Sødring, Thomas; Borlund, Pia; Helfert, Markus (Journal of the Association for Information Science and Technology;, Journal article; Peer reviewed, 2021-12-23)
  This paper presents a rare insight into the migration of municipality record-keeping databases. The migration of a database for preservation purposes poses several challenges. In particular, our findings show that relevant ...
 • Sense of coherence as influencing information sharing at the workplace 

  Heinström, Jannica; Ahmad, Farhan; Huvila, Isto; Ek, Stefan (Aslib Journal of Information Management;Volume 73, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-07)
  Purpose – This study introduces sense of coherence (SOC) as a factor in information sharing at the workplace. Design/methodology/approach – Data were collected by a survey conducted on 311 respondents in a multinational ...

View more