Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØgreid, Anne Kristine
dc.contributor.advisorLaake, Signe
dc.contributor.authorIngebrigtsen, Astrid
dc.date.accessioned2022-02-09T08:26:22Z
dc.date.available2022-02-09T08:26:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977874
dc.description.abstractI denne masteroppgaven rettes det fokus mot muntlighet i klasserommet gjennom følgende problemstilling: Hvordan arbeides det med muntlighet i klasserommet i perioden etter innføringen av LK06? For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av metoden systematisk oversikt. Denne metoden innebærer i første omgang systematiske litteratursøk etter eksiterende forskning på feltet, deretter en kvalitetsvurdering av relevante studier for så å sammenfatte disse. Jeg har totalt endt opp med ni studier som tar for seg muntlighet i klasserommet. Studiene er en blanding av kvalitative studier i form av intervjuer med lærere og elever, klasseromsobservasjoner, og kvantitative studier i form av spørreundersøkelse med lærere. Den eldste studien baserer seg på datamateriale som er samlet inn i 2007, mens den nyeste studien består av datamateriale fra 2019. Ett av mine hovedfunn er at framføringer dominerer som muntlig arbeidsform i klasserommet. Det blir nevnt andre muntlige arbeidsformer som debatt og rollespill, men dette er som oftest unntaket. Elevene får lite veiledning fra lærer underveis i arbeidsprosessen knyttet til muntlig arbeid. Når det gjelder tilbakemeldinger fra lærer på muntlige vurderingssituasjoner er de ofte generelle og positive. I drøftingsdelen ser jeg på disse funnene i lys av den nylig innføre læreplanen, LK20.en_US
dc.description.abstractThe theme in this master thesis is oracy in the classroom through the following research question: How do we teach oracy in the classroom after the introduction of LK06? I have used systematic review as the method to answer the research question. This method demands systematic search after existing research. Then a quality check of relevant studies and a summary. In total I have nine research studies about oracy in the classroom. The studies have different methods, from qualitative methods with interviews with students and teachers, classroom observation, to quantitative methods using surveys. The different studies have collected data from 2007 to 2019. One of my main findings are that oral presentations dominate in the classroom. Other oral activities are rare, but some are mentioned like debate and role play. During the work process, teachers tend to lack guidance to the students. When it comes to feedback from teachers after an oral assessment situation, the feedback is often positive and general.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMuntligheten_US
dc.subjectMuntlige ferdigheteren_US
dc.subjectGrunnleggende ferdigheteren_US
dc.subjectMuntlig framføring
dc.titleArbeid med muntlighet i klasserommet - En systematisk oversikt over forskning på feltet.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber105en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel