• 10 år - endring og stabilitet i forbruk og holdninger til kjøtt 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 2-2008, Report, 2008)
   Landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdninger til kjøtt ble gjennomført i 1997, 2000, 2001, 2004 og 2007. Forbruksfrekvens av kjøtt er stadig økende, spesielt gjelder dette kylling. Spesielt kostholdsdebatter ...
  • Bundet til mobilmasten? 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2001, Report, 2001)
   Nummer: 5-2001
  • Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse 

   Lavik, Randi (Rapport 3-1998, Report, 1998)
   Dette er en undersøkelse om arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider på ulike tidspunkter i varehandelen. For å belyse dette har vi valgt ut dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det er her man finner de lengste ...
  • Endring i handlevaner og holdninger i dagligvaremarkedet på 2000- tallet 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 2-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr. 2-2015
  • Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer 

   Scheffels, Janne; Lavik, Randi (Fagrapport 2-2011, Report, 2011)
   Nummer: 2-2011 Tilknyttede prosjekter Tobakk
  • Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Fagrapport 1-2010, Report, 2010)
   Denne rapporten undersøker hvordan forbrukerinteressene fungerer i hvite/brunevaremarkedet, og hvor gjennomsiktig markedet er. Hvor oversiktlig er markedet for forbrukerne? Hvor lett er det eksempel for forbrukerne å ...
  • Grensehandel Sverige og Danmark 2004 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 9-2004, Report, 2004)
   Nordmenn handler andre varer i Sverige enn i Danmark. I Sverige er det en større andel som handler kjøtt, meierivarer og andre matvarer, mens i Danmark er det relativt flere som handler vin og brennevin. Nordmenn handler ...
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 12-2001, Report, 2001)
   Nummer: 12-2001
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oppdragsrapport nr. 2-2018, Report, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten bygger på resultater fra en publikumsundersøkelse utført på oppdrag fra, og i samarbeid med; Riksrevisjonen. Oppdragets formål var å foreta en representativ publikumsundersøkelse knyttet til ...
  • Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? 

   Lavik, Randi; Poppe, Christian (Report, 2013)
   Antall åpnede gjeldsordningssaker i Oslo har steget fra 180 i 1999 og 212 i 2004 til 445 i 2011. Ved å sammenligne et representativt antall åpnede saker fra de tre årene har den foreliggende rapporten som mål å identifisere ...
  • Identitetstyveri 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 6-2011, Report, 2011)
   I denne rapporten ser vi på utbredelse av identitetstyverier i Norge. 6,8 prosent av befolkningen på 18 år og eldre sier de er blitt utsatt for identitetstyveri en eller flere ganger. Vi har anslått dette til å utgjøre ca ...
  • Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Report, 2009)
   En stor andel av dagens mobilabonnenter er tilknyttet en abonnementstype som gjør det vanskelig for abonnenten å skifte abonnement. Samtidig har abonnentene liten kunnskap om mobilmarkedet, hvilke tjenester som tilbys til ...
  • Kjøkkenpraksis og mathygiene 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 3-2011, Report, 2011)
   Nummer: Fagrapport nr.3-2011 Tilknyttede prosjekter Kjøkkenhygiene
  • Kjøtt, holdninger og endring 1997 til 2004 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2005, Report, 2005)
   Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, 2000, 2001 og 2004. Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, ...
  • Leveringspresisjon i dagligvarebutikkene i Finnmark 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 23-2001, Report, 2001)
   Nummer: 23-2001
  • Mat i farten. Muligheter for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet 

   Bugge, Annechen Bahr; Lillebø, Kjersti; Lavik, Randi (Research report, 2009-06)
   Sammendrag: I det norske matlandskapet finnes det en rekke steder hvor mat blir fremstilt for salg og servering. Noe under halvparten av befolkningen spiser på spisesteder av typen (stor-)kiosk, gatekjøkken, snackbar, ...
  • Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg forbrukernes mobilitet bank/forsikringsmarkedet, telemarkedet, kraftmarkedet og markedet for håndverkertjenester. Data er primært SIFO-surveyen i ulike år som er kilden. Færre nordmenn bytter ...
  • Nordmenns brød- og kornvaner - i stabilitet og endring 

   Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi; Lillebø, Kjersti (SIFO-report;2-2008, Research report, 2008-10)
   Økt forbruk av grove brød- og kornprodukter er en sentral målsetting i Regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen i perioden 2007 til 2011. Alle er imidlertid ikke enige i denne målsettingen. De senere ...