• Endring i handlevaner og holdninger i dagligvaremarkedet på 2000- tallet 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 2-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr. 2-2015
  • Etisk politisk forbruk 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 13-2006, Report, 2006)
   Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
  • Forbrukerhensyn, helsemessig trygg mat og nytt Mattilsyn 

   Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 11-2003, Report, 2003)
   Hva er forbrukerretting, og hvordan skal den norske matforvaltningen forbrukerrettes og oppnå legitimitet og tillit i befolkningen? I denne rapporten nærmer vi oss disse spørsmålene ved å se nærmere på sentrale dokumenter ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Rapport 10-1998, Report, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kjøkkenpraksis og mathygiene 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 3-2011, Report, 2011)
   Nummer: Fagrapport nr.3-2011 Tilknyttede prosjekter Kjøkkenhygiene
  • "Mangfoldet er uroens mor" - Endrede institusjonelle forutsetninger for tillit i verdikjeden for matvarer 

   Jacobsen, Eivind (Arbeidsnotat 11-1999, Report, 1999)
   Tillit er et element som må være tilstede for at transaksjoner skal kunne gjennomføres (se for eksempel Williamsson 1985). Dette er spesielt uttalt i tilknytning til kjøp og salg av matvarer, fordi maten, som føde innebærer ...
  • Markedsføring av økologiske produkter i utvalgte land 

   Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 13-2007, Report, 2007)
   I denne rapporten ser vi på utviklingen i de økologiske markedene i Storbritannia, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Vi ser på markedenes volum og vekst, på sertifiserings- og merkeordninger og de viktigste aktørene. ...
  • Noen hovedpunkter fra EU-kommisjonens Consumers Conditions Survey (CCS) 2022 

   Alecu, Andreea Ioana; Jacobsen, Eivind (SIFO-rapport;8-2023, Report, 2023)
   I denne enkle tabellrapporten har vi sett på norske og europeiske borgeres opplevelse av å være forbruker, kjennskap til rettigheter, samt borgeres erfaringer på tvers av markeder. Rapporten er basert på tallmateriale fra ...
  • Norsk mat i et åpent marked 

   Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 12-2004, Report, 2004)
   Det lar seg ikke gjøre å sette opp en enkel liste over evige norske konkurransefordeler og ulemper. Disse vil endre seg i takt med kontekstuelle forhold rundt markedskonkurransen. Det lar seg ikke gjøre å sette opp en ...
  • Om framtidens forbruksvaner - et 30 års perspektiv 

   Slettemeås, Dag; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 1-2014, Report, 2014)
   Nummer: Fagrapport nr. 1-2014 Tilknyttede prosjekter Framtidens forbrukervaner
  • Seleksjon og ignorering 

   Jacobsen, Eivind; Borgen, Svein Ole; Heidenstrøm, Nina (Oppdragsrapport 2-2011, Report, 2011)
   Rapporten er en undersøkelse av merkemangfoldet i dagligvarehandelen, med utgangspunkt i den pågående offentlige debatten om “merkejungelen” som et kaos av symboler, bilder, logoer og tekst. Vi ønsker å vite hvordan ...
  • Ute av syne, ute av sinn? 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 8-2007, Report, 2007)
   I denne rapporten resonnerer vi omkring et eventuelt forbud mot synlig framvisning av tobakksvarer i butikk. Vi drøftet hvorvidt et slikt tiltak kan tenkes å virke etter hensikten, dvs. å redusere andelen røykere, spesielt ...
  • Å få rett - når du har rett 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi; Stø, Eivind (Oppdragsrapport 4-2007, Report, 2007)
   Nummer: 4-2007 Tilknyttede prosjekter Forbrukertvister