• Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. 

   Torp, Ida Helene Dahl (Rapport;1-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten undersøker jeg hvorfor noen ikke ønsker å bytte til generiske legemidler når forespurt dette på apoteket ved henting av reseptpliktige medisiner. De kvalitative intervjuene studeres fra et praksisteoretisk ...
  • Bærekraftig energiforbruk: Forbrukermobilitet og -fleksibilitet i strømmarkedet 

   Tangeland, Torvald; Alfnes, Frode; Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne (SIFO-rapport;13-2022, Report, 2022)
   Norge og Europa har i 2022 opplevd en energikrise som har medført at kostnadene for strøm har økt betraktelig for norske husholdninger. Det er usikkert hvor lenge denne ustabiliteten med de medfølgende høye priser på strøm ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Report, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

   Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (Rapport;10-2019, Research report, 2019)
   Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet denne dagen. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som handlet. Kvinner ...
  • Husholdningenes innkjøps- og spisemønster under pandemien 

   Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne; Tangeland, Torvald; Kjærnes, Unni (Rapport;15-2021, Report, 2021)
   Dette prosjektet har tatt sikte på å innhente kunnskap om befolkningens reaksjoner under pandemien med hensyn til innkjøps- og spisemønster. Dette har blitt vurdert i lys av strategier for matvareberedskap og matforsyning ...
  • Hvorfor ser jeg denne reklamen? Forbrukerutfordringer ved personalisert annonsering i digitale medier 

   Slettemeås, Dag; Laamanen, Mikko; Dulsrud, Arne; Kok, Erlend Hua Lun (SIFO-rapport;1-2024, Report, 2024)
   Rapporten tar utgangspunkt i personalisering av reklameinnhold rettet mot forbrukere i digitale medier. Forbrukere har i dag selv et stort ansvar for å samtykke til bruk av både personlige og sensitive (særlige kategorier) ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Rapport 10-1998, Report, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Merkestrategier for kjøtt i Europa 

   Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 7-2007, Report, 2007)
   Hovedhensikten med rapporten er å gi en oversikt over dominerende merkestrategier for kjøtt i utvalgte europeiske land (England, Sverige, Danmark og Frankrike) med henblikk hva slags informasjon som formidles og på hvilken ...
  • Når stordata blir Big Business 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 10-2017, Report, 2017)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke utvalgte norske kommersielle aktørers innsamling og utnyttelse av forbrukerdata og personopplysninger samt å gi en status for kommersiell utnyttelse av slike data i ulike sektorer. ...
  • Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder 

   Dulsrud, Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 14-2004, Report, 2004)
   Nummer: 14-2004 Tilknyttede prosjekter Prismålinger
  • Strømkunder på vandring 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Fagrapport 4-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr. 4-2015
  • Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018 

   Berg, Lisbet; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;9-2018, Research report, 2018)
   De fleste har et passivt, ikke-refleksivt forhold til den nye personvernloven (GDPR). Det er stor forskjell i tillit til hvorvidt ulike nettaktører behandler persondata på en god måte. Høyest tillit har Altinn, banker og ...
  • Tillit og transaksjoner 

   Dulsrud, Arne (Fagrapport 2-2002, Report, 2002)
   Nummer: 2-2002 Tema for rapporten er tillitens betydning i økonomiske transaksjoner, belyst gjennom studiet av kontrakts-relasjoner i eksporten av hvitfiskprodukter. Materialet studien bygger på er kvalitativt, og ...
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport 7-2016, Report, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel 

   Alecu, Andreea Ioana; Dulsrud, Arne (Rapport;2-2022, Report, 2022)
   Prosjektet undersøker hvordan forbrukerne opplever digitaliseringen av forbrukerfeltet og erfaringene til forbrukere som har opplevd problemer med produkter eller tjenester kjøpt på nett. Vår rapport viser at selv om de ...
  • Å sette pris på hylleplassen 

   Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Fagrapport;2-2005, Report, 2005)
   Hylleplassavgifter betyr at leverandører må betale for få adgang til butikkhyllene – et tema som er meget omstridt i internasjonal faglitteratur og konkurransepolitikk. Forsvarerne hevder at slike avgifter fremmer effektiv ...