Show simple item record

dc.contributor.advisorEsser-Noethlichs, Marc
dc.contributor.authorKarlsen, Andreas
dc.date.accessioned2020-06-23T08:48:51Z
dc.date.available2020-06-23T08:48:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8725
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet har sett på jenters selvoppfatning i kjønnsdelt og kjønnsblandet kroppsøving på ungdomsskolen. Hensikten med studien har vært å belyse hvorvidt kjønnsdelt versus kjønnsblandet kroppsøving som organiseringsform har en eventuell annen påvirkning av jentenes selvoppfatning. Dette er belyst gjennom følgende problemstilling: ”Hvordan påvirker kjønnsdelt kroppsøving selvoppfatningen til jenter i ungomdsskolen?”. Studien er en kvalitativ forskningsstudie med en fenomenologisk- hermeneutisk tilnærming. Det er benyttet observasjon av kjønnsblandet og kjønnsdelt undervisning i tre forskjellige ungdomsklasser på tre ulike trinn over en seksukers periode, samt elevintervjuer med jenter, som metode for innsamling av data. Funnene viste at det foreligger flere forhold som påvirker selvoppfatningen til jentene positivt når faget var kjønnsdelt. De opplevde mer selvbestemmelse, mestring, anerkjennelse, positiv feedback, inkludering, rettferdighet, trygghet, glede og trivsel i kroppsøvingsfaget. Empirien viste også at det var flere forhold som var av betydning til å forklare jentenes manglende selvoppfatning i kjønnsblandet kroppsøvingsundervisning. Mangelfull tro på seg selv, redsel for å dumme seg ut foran guttene og sammenligning med gutter som har bedre fysiske ferdigheter enn dem selv, viste seg å være vanlig hverdagskost for jentene i kjønnsblandede klasser, og var noen av de mest sentrale funnene. I tillegg kan det se ut som om jentene var en del av svært resultatorienterte klassemiljøer der samtlige gikk på organisert idrett og var fysiske aktive etter skoletid. Dette førte til at det å ha dårlige ferdigheter i kroppsøving kunne oppleves som en trussel for selvoppfatningen deres. Empirien blir drøftet opp i mot teorier om selvoppfatning og selvbestemmelsesteorien (SDT). I tillegg har det vært sentralt med teorier om kjønn, samt teorier knyttet til læringsmiljø og tidligere forskning gjort på dette fagområdeten
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectKjønnen
dc.subjectSelvoppfatningen
dc.subjectJenteren
dc.subjectKjønnsforskjelleren
dc.subjectKroppsøvingen
dc.subjectUngdomsskolenen
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av jenters selvoppfatning i kjønnsdelt og kjønnsblandet kroppsøving på ungdomsskolenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record