Show simple item record

dc.contributor.advisorStorhaug, Marit
dc.contributor.advisorWetlesen, Annika
dc.contributor.authorGundersen, Patrick Hammer
dc.date.accessioned2020-06-17T12:53:22Z
dc.date.available2020-06-17T12:53:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8718
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractI denne studien har jeg gjennom en aksjonsforskningsstudie undersøkt hvordan arbeid med en interessekonflikt kan fremme 5. klassingers forståelse av bærekraftig utvikling. Gjennom et treukers undervisningsopplegg har jeg lagt til rette for at elevene skal få en større forståelse av og kunnskaper om hva interessekonflikten om ulven i Norge handler om, og knytte dette til begrepet bærekraftig utvikling. En målsetting med prosjektet har vært å lage et undervisningsopplegg som legger til rette for at elevene utvikler kompetanser som blir ansett som viktige i utdanning for bærekraftig utvikling. I studien kommer det frem at det å arbeide med interessekonflikten om ulven, kan være en måte å fremme elevenes forståelse av bærekraftig utvikling. Ved å ha en tverrfaglig tilnærming til temaet, kan man utforske det fra flere forhold. Jeg opplever at elevenes forhold til og kunnskaper om interessekonflikten, øker i takt med at flere forhold rundt konflikten blir diskutert og avdekket. Studien peker på at elevene har utviklet en bredere helhetsforståelse av konflikten. Det er likevel det økosentriske og miljømessige synet på konflikten som står sterkest hos elevene gjennom hele prosjektet. Elevene viser et stort engasjement og ønske om å ta vare på ulven. Elevene viser også at de ser konflikten fra både sosiale og økonomiske forhold, men i noe mindre grad. Studien viser også at elevene i møte med tekstoppgaver i liten grad begrunner og analyserer sine egne synspunkt og påstander om konflikten. Samtidig opplever jeg at flere elever profiterer på å diskutere og vurdere konflikten i fellesskap. Studien viser også at elevene strever med å forstå begrepet bærekraftig utvikling. Mine erfaringer tyder på at for at elevene skal forstå begrepet grundigere, kreves det mer tid og forklaringer, samt at elevene må få sjansen til å anvende begrepet i andre sammenhenger. Studien viser at for å fremme 5. klassingers forståelse av bærekraftig utvikling, kan det være en ide å ta utgangspunkt i en kontroversiell interessekonflikt. Jeg erfarte at å jobbe med en kontroversiell sak, åpner opp for å utvikle ferdigheter og kompetanser som blir ansett som viktige i utdanning for bærekraftig utdanning.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectBærekraftig utviklingen
dc.subjectInteressekonflikteren
dc.subjectUtdanningen
dc.subjectMellomtrinnen
dc.titleEn studie av hvordan arbeid med en interessekonflikt kan fremme forståelse av bærekraftig utvikling på mellomtrinneten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record