Show simple item record

dc.contributor.advisorSmestad, Bjørn (hovedveileder)
dc.contributor.advisorHatlevik, Ove (biveileder)
dc.contributor.advisorÅnestad, Gerd (biveileder)
dc.contributor.authorFjelltveit, Vera
dc.date.accessioned2020-06-15T11:00:45Z
dc.date.available2020-06-15T11:00:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8707
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om algebraisk tenkning på småtrinnet. Arbeidet er gjort i Danmark. Mitt forskningsspørsmål er: Hvordan tilrettelegger og forstår lærere algebraisk tenkning på småtrinnet? For å finne ut av dette har jeg valgt å bruke kvalitativ forskningsmetode. Jeg har valgt å gjøre klasseromsobervasjon og intervju med fire danske lærere. Under observasjonen fokuserer jeg på fire områder innen algebraisk tenkning. Disse områdene er også underbygget i mitt teoretiske rammeverk (Kiran, 2007, Rivera, 2006, Knuth, m.fl, 2016). Hvordan læreren: A) Tilrettelegger for en eller flere generaliseringsstratgier. B) Presenterer en relasjon mellom to størrelser. C) Hjelper elevene til å oppdage og se mønstre. D) Arbeider med ukjente eller størrelser som varier. Resultatet viser fire forskjellige måter å tilrettelegge for algebraisk tenkning på småtrinnet. Lærerne integrerer algebraisk tenkning i stor grad inn i deres undervisning. Det er forskjellig hvor mye de fokuserer på de ulike områdene nevnt ovenfor. Forståelsen av begrepet algebraisk tenkning er også nokså ulikt. Undervisningsoppleggene kan vise at det er mulig for yngre elever å forstå variabler og variasjoner i matematikken. Det ene undervisningsopplegget er i en dansk tredjeklasse. Her tilrettelegger læreren for et opplegg som medfører at elevene bruker flere generaliseringsstratgier. Det viser til at elever forstår og kan bruke symbolspråk i tidlig alder hvis læren fokuserer på forståelse. Det blir også drøftet om det egentlig er nødvendig at læreren tilrettelegger for symbolspråk for at elevene skal forstå den algebraiske tenkningen.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectAlgebraisk tenkningen
dc.subjectBegynneropplæringen
dc.subjectMatematikken
dc.subjectUtforskende tilnærmingen
dc.titleAlgebraisk tenkning på småtrinneten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record