Show simple item record

dc.contributor.advisorEsser-Noethlichs, Marc
dc.contributor.advisorHaugen, Anders Lund
dc.contributor.authorKverme, Herman
dc.date.accessioned2020-06-08T11:39:42Z
dc.date.available2020-06-08T11:39:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8691
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractPå bakgrunn av studier som finner en sammenheng mellom deltakelse i organisert idrett og trivsel i kroppsøvingsfaget, er det kommet forslag om å gjøre faget mindre idrettsrettet og heller vektlegge bevegelsesaktiviteter, lek og øving (Moen, Westlie, Bjørke, & Brattli, 2018, s. 80; Säfvenbom, Haugen , & Bulie, 2015, s. 643; Utdanningsdirektoratet, 2018a). På bakgrunn av dette forslaget oppstod det en debatt på forskning.no om hvorvidt en slik dreining vil oppfylle hensikten med å øke trivselen. Selv om studiene finner sammenheng mellom deltakelse i organisert idrett på fritiden og trivsel i kroppsøvingsfaget, betyr det ikke at idrettens og kroppsøvingsfagets fellestrekk er grunnen til manglende trivsel. Som et bidrag inn debatten om morgendagens kroppsøvingsfag, undersøktes «Hvilke faktorer har innvirkning på ungdomstrinnselevers trivsel i kroppsøvingsfaget?». I tillegg til problemstillingen skulle studien ønskelig også svare på forskningsspørsmålene «Hva ønsker elevene at endres på i kroppsøvingsfaget?» og «Hva har en innvirkning på ønske om å være fysisk aktiv når en blir eldre?». Utvalget for studiene er 289 ungdomstrinn elever fra 3 ulike skoler i Oslo og Rogaland. Skolene ble trukket ut ved hjelp av en flertrinns sannsynlighetsutvelging, hvor alle 10. trinnselevene ved skolene fikk tilbud om å delta. For å samle inn dataene ble det gjennomført kvantitative forskningsintervju i form av en digital spørreundersøkelse bestående av både åpne og lukkede spørsmål. På bakgrunn av undersøkelsens temaer og eksplorative faktoranalyser ble det dannet faktorer innenfor temaene prestasjonsmotivasjon, undervisningen, kropp i kroppsøvingen, fasiliteter og fravær. Disse ble sammen med enkeltspørsmål som kjønn, fødselskvartal og graden av fysisk aktivitet på fritiden analysert opp mot den avhengige variabelen «trivsel i kroppsøving» ved hjelp av korrelasjonsanalyser, standard multiple regresjonsanalyser og twoway ANOVA. Funnene viste at faktorene som har størst innvirkning på trivselen i kroppsøvingsfaget er «Mestring», «Håp om å lykkes» og «lærer-elev-relasjon». Graden av fysisk aktivitet på fritiden har også en innvirkning, men det er liten forskjell på om aktiviteten skjer i organisert eller uorganiserte former. Det elevene i hovedsak oppgir at de vil forandre med faget er hvilke aktiviteter som skal praktiseres, men det er liten samlet enighet om hvilke. Ønske om å være fysisk aktiv når en blir eldre har stor sammenheng med hvor godt en liker å være fysisk aktiv nå som igjen påvirkes av graden av deltakelse i fysisk aktivitet og opplevelsen av mestring.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectPrestasjonsmotivasjonen
dc.subjectTrivselen
dc.subjectKroppsøvingen
dc.subjectFysisk aktiviteten
dc.subjectEleveren
dc.titleØvelse gjør mester: En kvantitativ studie av trivsel i kroppsøvingsfaget.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record