Show simple item record

dc.contributor.advisorSvanes, Ingvill Krogstad
dc.contributor.advisorHatlevik, Ove Edvard
dc.contributor.authorHermansen, Marte Aleksandra
dc.date.accessioned2020-06-08T08:34:10Z
dc.date.available2020-06-08T08:34:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8685
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDenne oppgaven er en del av min mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i begynneropplæring ved OsloMet – Storbyuniversitet. Masteravhandlingen handler om leseopplæring og motivasjon på 1. trinn i grunnskolen, og tittelen er «lærerens arbeid for å fremme elevers lesemotivasjon». Begynneropplæringen i lesing har stor betydning for tilegnelsen av gode leseferdigheter, og elevenes motivasjon for lesing. Studiens formål har vært å undersøke læreres perspektiv på hva som er viktig for å fremme lesemotivasjon i leseopplæringen på 1. trinn. Med utgangspunkt i dette bygger studien på følgende problemstilling: ”Hva vektlegger lærere i første klasse for å fremme lesemotivasjon hos elevene, og på hvilken måte samsvarer deres praksis med relevant teori og forskning på området?” For å belyse problemstillingen ble det benyttet kvalitativt casestudie. Data ble samlet inn gjennom intervju og observasjon av tre lærere som arbeider på 1. trinn i inneværende skoleår. Datamaterialet presenteres i lys av teori om leseopplæring og lesemotivasjon. Oppgavens teoretiske fundament for motivasjon bygger på forventning om lesemestring (Bandura, 1997) og behov for kompetanse, tilhørighet og autonomi (Deci & Ryan, 2002). Resultatene i denne studien viser at forskningsdeltakerne legger vekt på flere like elementer i leseopplæringen for å fremme lesemotivasjon. Alle deltakerne vektlegger: 1) mestring og variasjon 2) opplevd verdi i lesing og 3) valg og litteraturmuligheter. Forskningsprosjektet har belyst hva lærere vektlegger i den første leseopplæringen for å fremme lesemotivasjon, og målet med studien har vært å gi innsikt og økt kunnskap om et viktig tema. Resultatene i studien viser også at elevene ved skolestart ofte er motiverte, og dette kan ha betydning for lærerens arbeid med lesemotivasjon på første trinn.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectLesemotivasjonen
dc.subjectBegynneropplæringen
dc.subjectLesingen
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectLeseopplæringen
dc.subjectTilhørigheten
dc.subjectAutonomien
dc.subjectMestringen
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectLæreren
dc.subjectEleveren
dc.titleLærerens arbeid for å fremme elevers lesemotivasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record