• Bauhaus-innflytelse på undervisningen ved SHKS 

      Skjerven, Astrid (Kunst og Kultur;Årgang 4, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Bauhaus anses å ha en uovertruffen betydning for utviklingen av modernismen. Dette synet omfatter også undervisningen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Realiteten var mer sammensatt. Reformarbeidet ved skolen ...