• Digitalisering av kunnskapsarbeid – utvikling, hindringer og drivere i virtuelle advokatfirma 

   Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Digitalisering vil fundamentalt endre strategi, organisering og verdiskaping i kunnskapsintensive virksomheter. Mens tidligere te knologiutvikling i stor grad har påvirket arbeidsinten siv virksomhet, byr ...
  • Digitalisering i norsk finansbransje 

   Strønen, Fred H.; Holtar Rønning, Vilde; Breunig, Karl Joachim (Magma;Nr: 4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Digitalisering og dereguleringer har ført til et stort innovasjonspress i finanssektoren. Nye aktører har kommet til, og eksisterende selskaper prøver å finne nye kilder til konkurransefortrinn. Vi har tatt for oss markedet ...
  • Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 

   Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (Magma;Nr 1, 2021, Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Denne artikkelen utforsker mellomlederes erfaringer med endringsstrategier og forpliktelse til organisasjons- endring i offentlig sektor. Det finnes flere velkjente teorier om hvordan organisasjoner bør lede endringsprosesser ...
  • Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 

   Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (Academic article, 2021)
   Denne artikkelen utforsker mellomlederes erfaringer med endringsstrategier og forpliktelse til organisasjons- endring i offentlig sektor. Det finnes flere velkjente teorier om hvordan organisasjoner bør lede endringsprosesser ...
  • Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter 

   Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (Magma;Nr: 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-02)
   I kunnskapssamfunnet har vi behov for å løse stadig mer avanse1te utfordringer som krever at de beste ekspertene bidrar. Profesjonelle tjenestebedrifter, slik som advokat-, revisjons- og konsulentvirksomheter, er en kontekst ...
  • Verdien av å (kunne) stenge 

   Kristiansen, Karoline Ask; Nordahl, Helge; Tesaker, Marte (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;20(3), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Verdsetting av fysiske eiendeler ved hjelp av diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer tilhører barnelærdommen for siviløkonomer. Denne metoden har imidlertid en stor svakhet: Det forutsettes at eieren ikke ...