• Svømmeopplæring i skolen - en viktig arena 

      With, Steffen (Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne studien er å belyse hvordan lærere praktiserer og erfarer svømmeopplæringen på 4. trinn. Prosjektets problemstilling lyder derfor følgende: «Hvordan samsvarer lærerens praksis med kompetansemålet i ...