• Identitet og mestringsforventning hos IOP elever i matematikk 

      Halvorsen, Simen Motrøen (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven har som formål å undersøke hvordan IOP elever i matematikk uttrykker identitet, mestringsforventning og interesse for faget. Oppgavens problemstilling er: «Hvordan kan fortellinger til elever med IOP ...