• Spørsmål og kritisk tenkning i naturfagundervisningen 

      Merli, Hanne (Master thesis, 2020)
      I 2017 kom utdanningsdirektoratet med en ny overordnet del av fagfornyelsen, til den nye lærerplanen som skal gjelde fra 2020. Her definerer de kritisk tenkning som en av de overordnede delene som skal inn i alle fag og ...