• Lek – og lekende tilnærming i norskfagets begynneropplæring 

      Hasle, Anniken Fitje (Master thesis, 2021)
      I et historisk perspektiv har alltid lek vært en del av den norske skolen og norske læreplaner, men i variert grad og med ulikt fokus. I masteremne begynneropplæring har lek – og lekende tilnærming vært et helt sentralt ...