• Forfalskede nyheter og kildekritikk i samfunnsfag 

      Habostad, Elise (Master thesis, 2020)
      Formålet med studien var å utforske følgende problemstilling: Hvordan kan arbeid med temaet forfalskede nyheter og kildekritikk bidra til å fremme kritisk tenkning og dannelse hos elevene, samt hjelpe dem til å oppnå en ...