• Kompetanse hos høyt presterende elever i matematikk 

      Andersen, Erik Sexe (Master thesis, 2020)
      Kompetanse hos høyt presterende elever i matematikk er en kvalitativ studie som tar sikte på å analysere kompetansen til fem høyt presterende ungdomsskoleelever i matematikk. Studien forsøker å svare på hva som kjennetegner ...