• Aktørers påvirkning på læreres digitale praksis 

   Aabel, Mona Liland (Master thesis, 2022)
   Denne studien ser på hvordan ulike aktører er med på å påvirke lærernes digitale praksis. Lærernes digitale praksis er avgrenset til lærerens arbeid med forberedelser, gjennomføring og evaluering av undervisning, oppfølging ...
  • Brukerveiledning til glede eller besvær: En kvalitativ studie i hvilken støtte en brukerveiledning må gi slik at lærere tar i bruk ny teknologi 

   Karlsen, Dag Frode Rotmo; Bremnes, Dag (Master thesis, 2018)
   Formålet med dette studiet har vært å øke kunnskapen om hvilke støtte lærere har behov for når de skal ta i bruk ny teknologi. I dette studiet ses det på i hvilken grad lærere ved hjelp av en nettbasert brukerveiledning ...
  • Design av lærerveiledning til bruk av VR i undervisning 

   Lysaker, Christer (Master thesis, 2023)
   VR (Virtual Reality) i skolesammenheng kan ha et stort potensial for både å variere undervisningen, men også for å trene på scenarioer det kan være vanskelig å gjenskape, og samtidig gjøre det i trygge omgivelser. Teknologien ...
  • Didaktiske valg i valgfag programmering 

   Tiller, Marita (MAIKT;2019, Master thesis, 2019)
   Målet med denne forskningen er å studere hvilke didaktiske valg lærere gjør i faget valgfag programmering, og hvorfor de velger som de gjør. Forskningsspørsmålet er: Hvilke didaktiske valg tar lærere med formell og ...
  • Dokumentanalyse av diskursen om innføring av programmering i skolen 

   Neverdahl, Andreas (MAIKT-MASTER;2019, Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har som mål å foreta en dokumentanalyse rundt diskursen som har ført til, eller er i ferd med å føre til innføringen av programmering som en obligatorisk del av grunnskolen. Bakgrunnen eller ...
  • Endring i digital kompetanse hos elever på småskoletrinnet 

   Hultin, Hilde (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på hvordan den digitale kompetansen hos elever på småskoletrinnet er i endring. Problemstillingen lyder: Hvordan har den digitale kompetansen hos elever på 4. trinn endret ...
  • Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon? 

   Sandum, Camilla; Swensen, Håkon (Master thesis, 2018)
   Fra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet ...
  • Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon? 

   Sandum, Camilla (Master thesis, 2018)
   Fra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet ...
  • Kostnadseffektive studioopptak av forelesninger 

   Ormestad, Aslak (Master thesis, 2015)
   Studioproduksjon av forelesningsvideo ved Høgskolen i Oslo og Akershus har foregått siden 2012. Etterspørselen har tiltatt jevnlig, noe som har gjort tematikken rundt kostnadseffektivitet ved slike produksjoner mer aktuell ...
  • Muligheter og utfordringer i OneNote 

   Bakken, Daniel; Mandelid, Kristine Skreosen (Master thesis, 2023)
   Ønsket med denne studien var å få bedre innblikk i hvordan elevene opplever bruk av OneNote klassenotatblokk i undervisningen. De siste årene har de tradisjonelle lærebøkene i større grad blitt erstattet med digitale ...
  • Tilrettelegging for egenvurdering av digital kompetanse 

   Dahl, Ida Marlen Løbakk; Johnsen, Anders Lind; Strømberg, Anne Line (Master thesis, 2015)
   Digital kompetanse har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og er utpekt som en av nøkkelkompetansene for livslang læring. Digital kompetanse er essensiell for deltakelse i det stadig voksende digitale ...