Show simple item record

dc.contributor.authorSylte, Ann Lisa
dc.contributor.authorJahanlu, David
dc.date.accessioned2017-11-09T09:34:57Z
dc.date.accessioned2018-01-15T13:04:35Z
dc.date.available2017-11-09T09:34:57Z
dc.date.available2018-01-15T13:04:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSylte AL, Jahanlu D. Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2017;2:1-36en
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5481
dc.description.abstractEn av de viktigste utfordringene i å forebygge høyt drop-out i skolen er "relevans i utdanningen". Mangelen på sammenheng mellom teori og praksis, kan føre til økende frafall i både yrkesfag- og profesjonsutdanninger, som eksempel lærerutdanning. Denne studien hadde som mål å undersøke opplevd relevans av innhold og undervisningsmetoder i dagens yrkesfaglærerutdanning. En kvantitativ undersøkelse ble gjennomført ved yrkesfaglærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus i Norge. Resultatene viser at relevans av innhold og undervisningsmetoder kan oppleves, når teorien er basert på yrkesoppgaven og det er nær sammenheng mellom teori og praksis. Likedan når det er variasjoner i bruk av undervisningsmetoder tilpasset studenters læreforutsetninger. Dermed kan fokus på relevant innhold og undervisning hjelpe fremtidige lærere til å redusere nivået av frafall i videregående skoler.en
dc.description.abstractOne of the key issue s in preventing high school drop - outs is “relevance in education” . T he lack of coherence between theory and practice, could lead to increasing drop - out s in both vocational and professional progra ms , such as teacher - training . Th is study aimed to investigate the relevance between the perceived content of the curriculum and teaching methods in today’s vocational teacher training programs . A quantit ative survey was conducted at the vocational teacher study program , Oslo and Akershus University College in Norway . The results show that the relevance between content s and teaching methods might be perceived, when theory is based on vocational task, and w hen theory and practice , are related . Likewise, when there are variations in the use of teaching methods appropriate to students' learning assumptions . Therefore, the focus on rel evance in training and content s might help the future teachers to reduce the level of dropout s in high schools .en
dc.language.isonben
dc.rightsCopyright (c) 2017 Ann Lisa Sylte, David Jahanlu Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectProfesjonsrettingen
dc.subjectRelevansen
dc.subjectYrkesfaglærereen
dc.subjectUndervisningsmetoderen
dc.subjectProfessional orienteden
dc.subjectRelevanceen
dc.subjectVocational teachersen
dc.subjectTeaching methodsen
dc.titleProfesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevansen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2017-11-09T09:34:57Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2010
dc.identifier.cristin1465661
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright (c) 2017 Ann Lisa Sylte, David Jahanlu
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright (c) 2017 Ann Lisa Sylte, David Jahanlu Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.