• Derfor slutter studenter på journalistutdanningen 

   Hågvar, Yngve Benestad (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Mange frafallsstudier av høyere utdanning er kvantitative analyser av omfattende bakgrunnsdata. Men for å få vite hvorfor studentene faktisk slutter, må vi spørre dem. Denne casestudien bidrar til den kvalitative ...
  • Fagansattes erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser: underviserrollens potensial for å øke tilgangen til høyere utdanning 

   Svendby, Rannveig (Universitetsforlaget;Årgang 43, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-07)
   Forskning fra studenter med funksjonsnedsettelser sitt perspektiv tyder på at denne studentgruppen får mangelfull tilrettelegging fra fagansatte i høyere utdanning. Denne kvalitative studien tar utgangspunkt i fagansattes ...
  • Grade correspondence between internal and external examiners of occupational therapy students’ bachelor theses 

   Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sveen, Unni; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø; Lund, Anne (UNIPED;Årgang 41, Nr. 3, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-20)
   Students’ grades are increasingly important in defining their future employability, and therefore, securing a fair assessment of students’ theses is important. This study aimed to assess the level of grade correspondence ...
  • Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse 

   Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (UNIPED;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-11)
   Helseprofesjonene møter i økende grad pasienter, brukere og pårørende som trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig med langvarige helseutfordringer. Det mangler imidlertid studier av hvordan læreplanene for ...
  • Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer? 

   Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (UNIPED;Årgang 43, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-07)
   Helsepedagogikk er et sammenfattende begrep for læring, veiledning og undervisning av pasienter som hjelp til å mestre sykdom og fremme helse. Helsepedagogiske ferdigheter fremtrer i læreplaner til bachelorutdanningene i ...
  • Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner 

   Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (Uniped: Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 42, nr. 3, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Kritisk tenkning og demokratifremmende læring er definert som sentrale ambisjoner i utdanningsfeltet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan disse ambisjonene kommer til uttrykk i høyere utdanning. Med utgangspunkt i ...
  • Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (UNIPED;volume 40, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
   Mange norske studenter tar utdanningen i utlandet. Fra utdanningspolitisk hold er kvalitetshensyn det fremste argumentet for å tilrettelegge for internasjonal studentmobilitet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan ...
  • Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health? 

   Areskoug Josefsson, Kristina; Anne, Bakke; Lunde, Gerd Hilde (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 43, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-07)
   Background: Sexual health is a new and important area for social educator students, relevant for research and pedagogical development. Integration of ongoing research projects when teaching scientific theory can improve ...
  • Psychometric properties of the short ASSIST scales 

   Bonsaksen, Tore (UNIPED;Årgang 41, Nr. 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-05)
   Background: The shortening of measurement scales may improve their feasibility, but may also affect the scales’ measurement properties. This study investigated the psychometric properties of the short Norwegian Approaches ...
  • Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn 

   Gray, William James Andrew; Martinussen, Geir (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Ågang 42, Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Undersøkelser av studenters tidsbruk har oftest foregått ved at studentene ved et mer eller mindre tilfeldig tidspunkt i året har blitt bedt om å anslå sin gjennomsnittlige arbeidstid per uke, gjeldende for hele året. En ...
  • Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss? 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 42, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-20)
   Fra utdanningspolitisk hold oppfattes studenters tidsbruk i økende grad som en indikator på utdanningskvalitet. Denne artikkelen ser på studieinnsats i høyere utdanning, slik den måles gjennom den nasjonale studentundersøkelsen ...