Now showing items 16585-16604 of 17137

  • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015 

   Mossige, Svein; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 5/16, Report, 2016)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om utviklingstrekk knyttet til vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuell vold. Det empiriske grunnlaget er de to NOVA-undersøkelsene UngVold 2007 og UngVold 2015, gjennomført blant ...
  • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023 

   Frøyland, Lars Roar; Lid, Stian; Schwencke, Ellen Oftedal; Stefansen, Kari (NOVA Rapport;11/23, Report, 2023)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget ...
  • Vold, konflikt og gjenger 

   Thomas Haaland; Tore Bjørgo (NIBR-notat 2001:103, Notat, 2001)
   Last ned gratis Rapporten gir resultater fra en undersøkelse av omfanget av vold, trusler, gjengtendenser, rus og hærverk blant ungdomsskoleelever i Skedsmo kommune.
  • Vold, rusmidler og holdninger til innvandrere 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2003:108, Notat, 2003)
   Last ned gratis Notatet presenterer data fra surbeyundersøkelser blant unge i Kristiansand og Drammen, 1999 og 2002.
  • ”Vold? Nei, det vet jeg ikke mye om…” : Ulike definisjoner av helsearbeiders rolle i forhold til vold mot kvinner i asylmottak. 

   Dobloug, Eline (Master thesis, 2008-05)
   Denne oppgaven er et resultat av deltakelse i et større prosjekt om vold mot kvinner i asylmottak, i regi av Amnesty International. Mitt hovedfokus har vært på helsearbeidere som jobber i asylmottak. Jeg har sett på ...
  • Voldelige ungdomsgrupper - intervensjon på kommunenivå 

   Carlsson, Yngve; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2004:20, Report, 2004)
   Rapporten beskriver de viktigste intervensjonstiltakene overfor to voldelige ungdomsmiljøer i Kristiansand. Den viser også at det nynazistiske miljøet har blitt klart mindre, men en har ikke gjennom intervensjonstiltakene ...
  • Voldens konsekvenser – en analyse av resiliens hos ungdom 

   Njie, Amie Aarø (Master thesis, 2019)
   This article examines the relationship between experience of violence and experiences of witnessing violence in childhood, to understand how they correspond to the level of resilience in young adults. In addition to ...
  • Voldsutsatte menn i rusmiljøet 

   Haug, Maria Therese (Master thesis, 2023)
   Vold i et samfunn er et demokratisk-, menneskeretts-, og likestillingsproblem, og konsekvensene for de som blir rammet kan være alvorlige. Menn med et rusproblem som i tillegg er utsatt for vold møter en rekke sammensatte ...
  • Voldsutsatthet og resiliens i økonomisk kontekst - En analyse av resiliens hos ungdom 

   Maqbul, Shamsa (Master thesis, 2018)
   This exploratory article examines the extent to which there is a connection between violence experiences in adolescence and resilience at the beginning of adulthood. In addition, whether some of the context may be explained ...
  • Voldsuttsatte barn og unge i Oslo 

   Dyb, Grete (NOVA Rapport 22/09, Report, 2009)
   Hva er omfanget av erfaringer med seksuelle overgrep og vold blant ungdom i Oslo? Avviker omfanget av slike erfaringer fra det som ungdom i andre deler av Norge rapporterer om? Og hvordan opplever ungdom å bli eksponert ...
  • Voldsuttsatte barn og unge i Oslo 

   Dyb, Grete (NOVA Rapport 22/09, Report, 2009)
   Hva er omfanget av erfaringer med seksuelle overgrep og vold blant ungdom i Oslo? Avviker omfanget av slike erfaringer fra det som ungdom i andre deler av Norge rapporterer om? Og hvordan opplever ungdom å bli eksponert ...
  • Volleyball i skolen. En kvalitativ undersøkelse av hvordan kroppsøvingslærere gjennomfører volleyball i kroppsøvingsundervisningen og hvorfor de gjør det. 

   Hauge, Espen (Master thesis, 2018)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er min interesse for tekniske ferdigheter ved idretter og da spesielt volleyball. Dette er en idrett jeg selv driver med og den stiller krav til høy teknisk utførelse. Kroppsøvingsfaget har ...
  • Voss bibliotek som møteplass : en sammenlignende studie med bybibliotek 

   Einen, Marit (Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven er en sammenlignende studie, som undersøker hvordan bibliotek på et mindre tettsted fungerer som møteplass i forhold til tidligere funn i bybibliotek, hovedsakelig i PLACE-prosjektet. Voss bibliotek er valgt ...
  • Vulnerability assessment of cultural heritage structures 

   Kioumarsi, Mahdi; Plevris, Vagelis; Shabani, Amirhosein (ECCOMAS Congress;8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Conference object, 2022)
   Cultural heritage (CH) assets are the legacy of a society that are inherited from the past generations and can give us lessons for contemporary construction. Not only the formally recognized CH assets but also the non-CH ...
  • Vulnerability Assessment of Existing Buildings and Structures 

   Shabani, Amirhosein (OsloMet Avhandling;, Doctoral thesis, 2023)
   Vulnerability assessment of cultural heritage assets and unreinforced masonry buildings is important for providing a resilient framework and sustainable reconstruction proposals. Owing to the vulnerability of unreinforced ...
  • The vulnerability of the girls to HIV/AIDS in conflicts : examining factors that increase girls vulnerability to HIV/AIDS in Darfur conflict - South Darfur 

   Mohamed, Nada Abdo Hassan (Master thesis, 2011)
   Sudan region of Darfur has been experiencing an internal war which has caused hundreds of thousands of deaths and displaced millions of the civilian population. The purpose of this study is to examine factors that increase ...
  • A vulnerable journey towards professional empathy and moral courage 

   Heggestad, Anne Kari Tolo; Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Nortvedt, Per (Nursing Ethics;Volume: 29, issue: 4, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-01)
   Background: Empathy and moral courage are important virtues in nursing and nursing ethics. Hence, it is of great importance that nursing students and nurses develop their ability to empathize and their willingness to ...
  • Vurdering - en kilde til mestring: Et aksjonsforskningsprosjekt på VG1-elektrofag 

   Jensen, Tore (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
   En viktig forutsetning for elevenes trivsel og opplevelse av trygghet på skolen, er at de opplever mestring. For at elevene skal kunne oppleve mestring, er en viktig faktor at utfordringene er tilpasset deres kunnskaps- ...
  • Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring for skolen 

   Palm, Kirsten; Ryen, Else (Acta Didactica Norge;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ...
  • Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap? 

   Gjersøe, Heidi Moen (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Denne artikkelen studerer NAV-veilederes vurderinger av arbeidsevnen til personer som søker om arbeidsavklaringspenger – trygdeytelsen som skal sikre inntekt for dem med helseproblemer. Funnene er basert på en feltstudie ...