Now showing items 1-3 of 3

  • Kultur som mangfold og enfold i barnehagen 

   Kasin, Olav (Nordisk barnehageforskning, 2010)
   In this article I focus on cultural diversity as it is presented in the Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens. In Norway ’Kindergarten’ refers to any kind of Early Childhood Education and Care ...
  • Lek under lupen - kritisk diskursanalyse av "Rammeplan for barnehagen" 

   Hyunh, Johnny (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   Med denne oppgaven ønsker jeg å bidra med å åpne opp for ulike måter å forstå lek, hvordan forståelsene kommer til uttrykk og får legitimitet i lys av barnehagens rammeplan. I 2017 kom det en ny og oppdatert rammeplan ...
  • Spillet om barnehagepedagogikkens plasseringer i barnehagelærerutdanningen 

   Klungtveit, Elise Håkull (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for barnehagelærerutdanning, 2019)
   Dette masterprosjektet er en aktør-nettverk-studie, som ble til gjennom lesning av et utvalg styringsdokumenter som berører barnehagelærerutdanningen. Studien tar for seg barnehagepedagogikkens sammenbindende aktører i ...