Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Patrick Lie
dc.contributor.authorSandlie, Hans Christian
dc.date.accessioned2020-11-07T11:07:17Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:11:34Z
dc.date.available2020-11-07T11:07:17Z
dc.date.available2021-04-30T08:11:34Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.isbn978-82-7894-600-8
dc.identifier.issn1893-9511
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6449
dc.description.abstractBoligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om unges bosituasjon, og særlig de som har mindre gunstige boforhold, er derfor viktig for å fange opp og eventuelt forebygge reproduksjon av ulikhet. I denne rapporten kartlegger vi ulike sider ved osloungdommens bo- og livssituasjon. Datamaterialet er undersøkelsen Ung i Oslo 2015 som inne- holder svar om bosituasjon fra rundt 8000 elever i videregående skoler i alderen 16 til 19 år. Et hovedmål er å supplere tidligere analyser av Ung i Oslo ved å se nær- mere på hvordan osloungdommens livssituasjon varierer med deres bositua- sjon. Analysene viser systematiske forskjeller i ungdommenes levekår og livs- kvalitet ut fra hvordan og hvor i Oslo de bor. Ungdommene som har de minst gunstige bosituasjonene – de som bor i leide eller trangbodde boliger, eller som har flyttet hyppig – kommer vanligvis dårligere ut i de indikatorene vi har sett på, blant annet når det gjelder velvære, helse, utdanning og sosiale relasjoner. Samtidig viser analysene at mye av variasjonen i levekår mellom de i ulike bosituasjoner er relatert til ungdommenes familiebakgrunn (for eksempel familieressurser og -struktur).en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesNOVA Notat;2016:05
dc.subjectBoforholden
dc.subjectVelværeen
dc.subjectSosiale forholden
dc.subjectUtdanningen
dc.subjectFamiliebakgrunnen
dc.subjectUngdomen
dc.titleOsloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015en
dc.typeWorking paperen
fagarkivet.source.pagenumber92en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record