Show simple item record

dc.contributor.authorAustgulen, Marthe Hårvik
dc.contributor.authorDaae, Johanne
dc.contributor.authorHebrok, Marie
dc.contributor.authorChen, Wenting
dc.contributor.authorChapman, Adrian
dc.contributor.authorMeistad, Torill
dc.contributor.authorMorley, Nick
dc.contributor.authorKlepp, Ingun Grimstad
dc.contributor.authorLaitala, Kirsi
dc.date.accessioned2020-06-09T15:22:01Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:18:54Z
dc.date.available2020-06-09T15:22:01Z
dc.date.available2021-04-29T14:18:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7063-437-8
dc.identifier.issn1520-6760
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3711
dc.description.abstractRapporten vurderer muligheter for økt materialgjenvinning av tekstilavfall i Norge. Mengden generert tekstilavfall i Norge er 24 kg på innbygger per år som hovedsakelig blir brent med energiutnyttelse. Det finnes lite materialgjenvinning av tekstiler i dag og kunnskapen om de miljømessige konsekvenser er begrenset. Innsamling av tekstiler for gjenbruk er derimot godt etablert og handelen med brukte klær en stor global næring. Produksjonen av tekstiler er svært forurensende, og dermed økt levetid og gjenbruk bidrar positivt gjennom å erstatte nye tekstiler. Forbrenning med energiutnyttelse reduserer energiforbruket med cirka 2-6% , mens gjenbruk reduserer med cirka 20-60% av forbruket gjennom tekstilers hele livsløp. Også for andre miljøparametere er gevinsten ved gjenbruk stor sammenlignet med energiutnyttelse. I dag blir det eksportert 4,2 kg brukte tekstiler per innbygger samtidig som ca. 1/4 til 1/3 av det som blir kastet i restavfall kunne vært gjenbrukt. Analysen viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å kildesortere tekstiler som en ny avfallsfraksjon og selge dem videre for gjenbruk og materialgjenvinning. Dersom dette gjøres slik at tekstilenes verdi ikke blir forringet av fuktighet eller vond lukt vil utgiftene dekkes av de inntekter salget gir med dagens markedspriser. Dette gjelder selv om vi må regne med lavere kvalitet og dermed lavere andel til gjenbruk som følge av økende innsamlingsgrad. De er også positive miljøeffekter av det forslåtte tiltak i forhold CO2-utslipp, vannforbruk og kjemikaler. Effekten er først og fremst global. Tiltakene for å øke ombruk og materialgjenvinning er å legge til rette for innsamling av en ny avfallsfraksjon, samtidig som forskning, informasjon og holdningsskapende innen tekstiler og miljø mot forbrukere, store innkjøpere og tekstilbransjen styrkes. Tilknyttede prosjekter noneno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesFagrapport 2-2012
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titlePotensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass)no_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/marieh/
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/ingunk/
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/kirsil/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record