Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.contributor.authorMausethagen, Sølvi
dc.contributor.authorDalland, Cecilie Pedersen
dc.date.accessioned2023-06-14T13:14:23Z
dc.date.available2023-06-14T13:14:23Z
dc.date.created2022-08-28T16:12:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2022, 8 189-203.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071365
dc.description.abstractI denne artikkelen studerer vi ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning, slik de kommer til uttrykk på kommune- og skolenivå. Basert på analyser av intervjudata fra ledere i kommunale grunnskoler i tre kommuner finner vi at disse strategiene primært blir knyttet til to områder: kompetanseutvikling og elevenes læringsutbytte. Et tredje område, som delvis overskrider de to første, knyttes til tilpasset opplæring. Disse strategiene bidrar til at det er situerte perspektiver på inkludering som er i forgrunn for ledernes strategier, mens mer generelle perspektiver på inkludering kommer i bakgrunnen. Å styrke slike perspektiver knyttet til hva inkluderende undervisning skal og kan være, handler også om å gjøre inkludering i større grad til en kunnskapsmessig driver i ledernes strategier for skoleutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLedelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisningen_US
dc.title.alternativeLeadership strategies for the development of inclusive teachingen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v8.3435
dc.identifier.cristin2046494
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.pagenumber189-203en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 287132en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal